Minskad alkoholkonsumtion för bättre psykisk hälsa

Minskad alkoholkonsumtion för bättre psykisk hälsa
PrataMera
2024-02-23

En ny sammanställning om alkoholens många konsekvenser på hjärnan visar att minskad alkoholkonsumtion kan förbättra hälsan hos personer med psykisk ohälsa.

Den nya studien är gjord av en internationell forskargrupp och det är bland annat IOGT-NTO och CERA; Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende som står bakom rapporten. 

Alkohol kan öka risken för ångest, depression, beroende och suicid. För många kan alkoholen även upplevas att för stunden dämpa exempelvis ångest och oro, men effekten är kortvarig och ångesten förvärras istället efteråt.

Rapporten är en ny och unik forskningssammanställning kring hur alkohol påverkar den mänskliga hjärnan genom hela livet. Sammantaget pekar den på att det är bra för hjärnhälsan att undvika alkohol - det gäller från det enskilda dryckestillfället, till intensiv eller regelbunden konsumtion över tid, säger Sven Andréasson, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm och professor emeritus i socialmedicin vid Karolinska institutet samt en av rapportförfattarna.

Läs mer: 3 råd för sunda alkoholvanor

Tre miljoner svenskar dricker för mycket

Samtidigt visar nya siffor att nästan hälften av Sveriges befolkning har ett riskbruk av alkohol enligt de nya riktlinjerna som Socialstyrelsen publicerade i september 2023. Just ordet riskbruk ska främst ses som ett begrepp att använda inom hälso-och sjukvården när det görs individuella bedömningar ifall det finns behov att erbjuda en person stöd och rådgivning. Även om riktlinjerna är tänkta att användas som en rekommendation inom hälso- och sjukvården har de ofta uppfattats som riktade till allmänheten. I den nya studien har CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, skattat hur många i den vuxna befolkningen som har ett riskbruk enligt de nya riktlinjerna.

Resultaten är viktiga för att synliggöra det potentiella behovet av insatser från hälso- och sjukvården, men också för att få en bild av riskbrukets omfattning i befolkningen i stort, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig hos CAN. Skattningen visar att andelen vuxna i Sverige med ett riskbruk av alkohol är 41 procent när både hög genomsnittskonsumtion och intensivkonsumtion beaktas, säger Mats Ramstedt. Om vi bara räknar dem som dricker alkohol så uppgår andelen till mer än hälften, alltså en majoritet.

Studierna i sin helhet:

Mer läsning

Många saknar en nära vän

Ny statistik från Statistikmyndigheten SCB visar att hundratusentals personer i Sverige saknar en nära vän. Sifforna visar även tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Drygt 9 procent av männen och 6 procent av kvinnorna svarade att de inte har en nära vän.

Läs mer
PrataMeraPodden avsnitt 4 - om tvärsäkerhet och osäkerhet i skolan och livet

I det här avsnittet bjuder Anna Kinnander in forskaren och professon Sara Irisdotter Aldenmyr till ett samtal som bottnar i hur vi istället för att tolka otillräcklighet som något negativt, se det som en styrka och en möjlighet till att vidga vår värld.

Läs mer
Webbinar - Om oro och generaliserat ångestsyndrom, GAD

Att känna oro och ångest är helt normalt. Men all oro är inte funktionell, den kan även få oss att fastna i orostankar och grubblande som kan begränsa och hindra oss från att leva det liv som vi egentligen vill leva.

Läs mer
1 2 3 19

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram