Lever du eller någon i din närhet med psykisk ohälsa?

livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga
PrataMera
2024-01-19
Hur är livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga?

Den 10 oktober 2024, på världshälsodagen för psykisk hälsa, släpper NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) för första gången en årligen återkommande rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. I år fokuserar de på hur den ekonomiska situationen ser ut. Nu behöver de din hjälp att kartlägga hur livsvillkoren ser ut för personer som lever med psykisk ohälsa och för deras anhöriga.

Här hittar du mer information samt kan besvara en enkät och på så sätt bidra till forskningen:
Hjälp oss kartlägga livsvillkor för personer med psykisk ohälsa 

Enkäten går att besvara fram till sista februari 2024.

 

“Är jag rätt person att svara på enkäten?”

Självupplevd psykisk ohälsa
- Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller genomföra annat som varit viktigt för dig?
- Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska hälsa?

Svarar du “ja” på båda dessa frågor får du gärna besvara deras enkät för personer som lever med psykisk ohälsa.

Anhörig
- Är du anhörig till någon som fått vård och stöd för sin psykiska hälsa, eller vars psykiska hälsa hindrat dem från att göra det de vill?

Som anhörig räknas exempelvis partner, sambo, familj, vän eller granne. Svarar du “ja” på denna fråga får du gärna besvarar deras enkät för anhöriga.

 

Om rapporten

Rapporten kommer att innehålla både samlade erfarenheter från personer som lever med psykisk ohälsa och deras anhöriga, samt en översyn av kommuners och regioners arbete med brukarinflytande. Det särskilda temat för 2024 är den ekonomiska situationen för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. För att samla in och analysera kunskapen arbetar NSPH med utredningsföretagen Novus och Agenda PR. Rapporten släpps den 10 oktober 2024.

Om NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. De arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden.

Mer läsning

Vill du delta i en studie om hälsa och känslomässig belastning i arbetet?

Vill du delta i ett forskningsprojekt som undersöker vilken betydelse känslomässig belastning har för medarbetares hälsa? Högskolan i Gävle söker nu deltagare till en enkätstudie till forskningsprojektet ”Hälsa och känslomässig belastning i arbetet”.

Läs mer
Öppettider nationaldagen

PrataMera håller stängt torsdag den 6/6 men har öppet igen som vanligt fredag den 7/6.

Läs mer
Internationella dagen mot ätstörningar

Den 2 juni är det internationella dagen mot ätstörningar. Dagen är instiftad för att skapa medvetenhet och öka kunskapen om ätstörningar runt om i världen. Ätstörningar är för många drabbade förknippat med starka känslor av utanförskap och skam vilket gör att det kan ta lång tid innan man söker hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning

Läs mer
1 2 3 22

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram