Hur går man vidare när någon man älskar gått bort?

PrataMera
2023-11-01

Allhelgona-helgen närmar sig och vi påminns om förluster av nära och kära som inte längre finns i livet. Ljusen på kyrkogårdarna som lyser upp höstmörkret kan kännas som en ynklig tröst när mörkret inuti är som tyngst. Kommer jag någonsin att bli glad igen när någon jag älskar inte längre finns? Vad kommer hända med mig och de andra som finns runtomkring? Hur ska jag ha kraft att fortsätta leva? 

När döden kommer nära, påverkas livet. Vi kan bli rädda, oroliga och känna oss ensamma. Vad ska vi göra med känslorna av sorg och maktlöshet när vi påminns om döden?

Bearbeta känslor – och orka ta itu med det praktiska

Att vara i sorg innebär ofta att ”dansa” mellan känslor av sorg och att planera framåt. Känslor som är vanliga är ledsenhet, ilska och hopplöshet. De kan vara starka och intensiva eller djupa, tunga och mörka. Det finns inget facit för hur vi upplever sorg. Alla reagerar olika vid en förlust av en nära anhörig, ett husdjur eller annan nära person. Att bli ”lämnad kvar” i livet kan kännas tungt och tankar som ”det hade varit bättre om det varit tvärtom” är inte ovanligt.

Parallellt med känslor av sorg och saknad (och allt däremellan) kommer tankar på framtiden och det man behöver göra. Kanske behöver man planera begravningen, kanske finns det papper och dokument som ska gås igenom. Kläder, böcker och saker som ska sorteras, lådor som ska packas och skickas i väg till välgörenhet eller släkt och vänner. Allt som ska göras kan kännas övermäktigt och energin finns inte där.  Vi kan sörja det som inte kommer att ske, det vi inte kommer få uppleva med den vi förlorat och det som tog slut, samtidigt som vi successivt anpassar oss till det nya. Pendlandet ser olika ut för varje person och båda processerna är lika viktiga i sorge-bearbetningen.

Du kommer att överleva - även om det inte känns så

Vanliga känslor och kroppsliga upplevelser vid sorg är håglöshet, energiförlust, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ångest. Tankar som ”jag klarar inte det här!” eller ”jag kommer aldrig att må bra igen” är vanliga. Det är även skuldkänslor (”Varför hände detta just mig/oss?”).

Även om det inte känns som att vi ska överleva, så gör vi det. Tiden läker inte alla sår, men med tiden kan sorgen bli lättare att bära. Även om vi går vidare kan vi fortfarande sörja vår förlust.  Bara för att vi går vidare, glömmer vi inte den vi förlorat. I stället integreras förlusten successivt in i vårt ”nya” liv.

Skapa mening efter det som hänt

Sorgens funktion är att bearbeta förlusten vi varit med om. Det är naturligt och hjälper oss att gå vidare efter en stor och ibland chockartad förändring som en förlust kan innebära. Det tar olika lång tid att bearbeta en förlust. Kanske blir livet aldrig ”som det varit”, vi går inte tillbaka till hur det var innan. I stället kan vi med tiden integrera förlusten vi varit med om, samtidigt som vi successivt återgår till arbete, umgås med vänner och tar hand om oss själva.

Att integrera det som hänt mer och mer kan även innebära att vi omvärderar saker i våra liv. Frågor som ”Vad innebär detta för mig, hur vill jag leva mitt liv från och med nu?”, ”Vad upplever jag som meningsfullt i livet? Vad vill jag lägga mer tid på, vad vill jag lägga mindre tid på?”.

Alla reagerar olika

Det är viktigt att komma ihåg att sorgen är individuell och vi alla sörjer på olika sätt. Vissa sörjer i små doser, vissa gråter inte, andra behöver få älta. Vissa drar sig undan. Ibland räcker det att få höra att ens reaktioner är helt normala och naturliga för att hantera sorgen.

Många behöver få prata om sorgen, för att göra det som hänt begripligt. Prata om sina upplevelser och känslor och vad förlusten kan innebära för ens liv, relationer och framtid. Om du upplever att den kontakt du har med familj och vänner inte är tillräcklig för att bearbeta din sorg, tveka inte att söka hjälp på din vårdcentral, hos oss eller hos en annan vårdgivare du känner tillit till.

Ta hand om dig!

Läs även: Förstå och hantera din sorg genom att prata om den 

Mer läsning

Hur självkritik fungerar och hur det kan bemötas

Självkänsla är uppfattningen som vi har om vår egen värdegrund och förmåga. Att vi har tillit till vår egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se oss själva som en värdefull individ. Hur vi uppfattar vår självkänsla kan påverkas av många faktorer, till exempel barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.

Läs mer
Varför blir vi stressade och hur kan vi hantera stress?

Stress är en del av vardagen och din kropp är konstruerad att klara av påfrestningar i korta perioder. Om stressen däremot blir långvarig påverkas din kropp negativt om den inte får återhämtning. Pågår stressen för länge kan du drabbas av utmattningssyndrom.

Läs mer
Peace in our time

Välkommen till PrataMeraPodden!

Podden som bidrar till att vi pratar mera om psykisk ohälsa, skapar modiga möten där vi lyfter fram våra rädslor och misstag och sprider lite vänlighet i världen. I PrataMeraPoddens premiäravsnitt för säsong 2 har jag bjudit in Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Vilken rivstart!

Läs mer
1 2 3 24

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram