Förutsättningar för att främja psykisk hälsa

En vuxen och ett barns händer håller i gröna sidenband.
PrataMera
2023-10-10

Den 10:e oktober är det Världsdagen för mental hälsa, en dag för att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela välden. Under 2022 uppgav 41 % av kvinnor och 30% av män mellan 16–84 år att de led av lättare ängslan, oro eller ångest. 11% kvinnor och 5% av män uppgav att de led av svåra psykiska besvär medan 15% av befolkningen (16-84 år) uppgav att de led av stress.* Hur kan vi, oavsett vilka vi är eller var i samhället vi verkar, hjälpas åt att främja psykisk hälsa på ett hållbart sätt?

Redan när vi är små får vi ofta lära oss att vissa känslor är bra och vissa känslor är dåliga. Kanske uppmuntras vi att tränga undan gråten och chocken när vi ramlat ner från klätterställningen för att i stället tvinga fram ett leende så mamma inte behöver oroa sig. Kanske bemöts vi med förebråelser eller besvikelse när vi ger uttryck för ilska eller frustration. Som förälder kan det vara svårt att hantera alla känslor våra barn uttrycker varje dag – man vill kanske varken förstärka eller ignorera dem.

Vi lär oss hantera känslor genom att utforska dem

Det är viktigt att vi vuxna vågar vara i olika känslor tillsammans med våra barn – det är genom att utforska som vi lär oss hantera alla de känslor och tankar som vi oundvikligen kommer att uppleva genom livet. Som förälder och annan vuxen behöver vi visa barnen att alla känslor är okej att ha och att de inte är farliga. Att vara i känslorna tillsammans med barnet skapar trygghet i att våga utforska dem och att barnet inte känner sig lämnad ensam med sina känslor. Om man som barn inte får hjälp med detta kan det finnas en risk för att en del känslor känns förbjudna eller farliga. Kanske blir det svårt för barnet att sätta ord på sina känslor eller ens veta vad man känner när man växer upp. Det kan då bli svårare att prata om hur man mår, eller söka hjälp för dåligt mående senare i livet.

Tips: Öppen föreläsning 10 oktober kl. 12.00 - "Är det bara jag?"

Våga fråga – och bara lyssna

Något som många vuxna också tycker är svårt är att öppna upp för samtal kring upplevelser, tankar och känslor. Även om vi dagligen kan ta del av andras berättelser om psykisk ohälsa, så lever många tabun kvar. Om du behöver sjukskriva dig från jobbet några dagar, vågar du själv då ange ”stress” eller ”nedstämdhet” som anledning? Eller drar du till med ”magsjuka” så du inte riskerar att bli sedd som ”svag” av kollegor, chefen eller HR?

Genom att våga fråga och våga lyssna kan vi både bekämpa tabun och hjälpa varandra må bättre. Att ställa den där lite obekväma frågan, på festen i mötet med den nyskilda kollegan, eller en person i kris, så kan mycket av den isolering man kan uppleva när man mår dåligt minska. Att bli sedd, i stället för att andra låtsas som att inget har hänt, kan vara en av de bästa upplevelserna man har efter exempelvis en separation eller förlust.

Nästa steg handlar om att vara öppen och våga stå kvar. Bara lyssna, om den andra vill prata. Alla vill inte prata – men det vet vi inte, om vi inte först frågar. Så våga fråga! Våga stanna kvar och lyssna. Även om det känns obekvämt innan, även om du är orolig att säga eller göra fel. Gör det ändå. Att inte fråga kan få mycket större konsekvenser än att inte fråga.

Vi kan alla göra skillnad. Genom att prata med dem omkring oss, att själv ta reda på fakta och lära oss för att få en större förståelse för psykisk hälsa. Vem kan du själv prata med om psykisk hälsa eller ohälsa på fikarasten eller över grannstaketet den här veckan? Finns det något du vill lära dig eller förstå kring psykisk (o)hälsa? Tillsammans kan vi lyfta ämnet, bekämpa tabun och öppna upp för samtal som ger oss alla möjlighet att hantera svåra upplevelser, tankar och känslor på det sätt vi behöver för att må bra.

Läs mer: Fakta och råd om olika psykiska besvär

 

*Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer läsning

Må bättre under kris del 3 – omvärdera det som är viktigt på riktigt

En kris kan, efter att den är över, få oss att växa som människor. Vi kan med krisen få möjlighet att omvärdera vad som är viktigt i livet och vilja fokusera på sådant vi tidigare tog för givet. Att träffa en vän på riktigt och inte bara via dataskärmen, att inte behöva bära ansiktsmask eller kunna resa mer fritt. Genom att medvetandegöra vad vi tycker är viktigt och värderar i livet, kan vår livskvalitet öka och vår ångest kan minska.

Läs mer
Må bättre under kris del 2 – om tankefällor och återhämtning

Vi har en tendens att tro på det vi tänker, utan att faktiskt ha bevis för att det är sant. En tanke kan skapa stress, oro och dra oss med långt in i katastroftankens värld. ”Jag gick förbi någon som hostade, nu kommer jag säkert bli sjuk, kanske dö, vad händer då med mina nära och kära…”. Men det finns strategier för att inte dras med i dessa tankar.

Läs mer
Må bättre under kris del 1 – om att hantera oro i en osäker tid

En kris uppstår när våra tidigare erfarenheter inte räcker för att vi ska kunna hantera en ny och svår situation vi står inför, utan att börja må dåligt.

Läs mer
1 2 3 20

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram