Varför mår många ungdomar sämre under pandemin?
#

Barn- och ungdomspsykiatrin har sett en ökning av antalet familjer, barn och ungdomar som sökt hjälp för psykisk ohälsa under den pågående Covid-19-pandemin. Ökningen har främst skett bland unga tjejer samt socialt och ekonomiskt utsatta ungdomar.

Problemen som ökat mest under pandemin är självskadebeteenden, depressioner, ätstörningar och självmordsförsök. Enligt en studie som gjorts på Universitetet i Oslo har även symptom på ångest- och depression hos vuxna nästan tredubblats under pandemin. Yngre kvinnor och arbetslösa är mest drabbade.

Vilka är orsakerna till att unga mår sämre under pandemin?

Även om ungdomar inte är de som drabbats värst rent fysiskt av Covid-19 så ser vi att ungdomar som grupp mår sämre psykiskt. En orsak är skolornas distansundervisning. Många ungdomar känner sig ensamma, isolerade och stressade, upplever att de har mindre kontroll över sin vardag och har svårt att vara samordnade med uppgifterna i skolan.

När vi är unga handlar mycket om framtid, kompisar och att planera vad man ska göra efter skolan är slut. Allt detta har satts på paus då man inte kan träffa sina vänner som förut och framtiden är oviss. Arbetsmarknaden är också osäker, vilket påverkar ungdomars framtidsutsikter att få jobb.

I en undersökning från Jönköpings Universitet visade det sig att ca 50 % har lagt mindre tid på att umgås med vänner under pandemin och en tredjedel av alla ungdomar beskrev att de i lägre grad gjort roliga saker med familjen. En tredjedel uppgav också att konflikterna hemma ökat. Framförallt har den psykiska ohälsan ökat hos ungdomar med distansundervisning samt hos unga tjejer.

Viktigt med tidiga insatser

Under ungdomsåren behöver man ges utrymme att utforska sig själv och vad man vill göra i framtiden. P.g.a. den sociala distanseringen i samband med pandemin finns det risk för att den positiva utvecklingen begränsas. Det är viktigt att få stöd och hjälp om man mår dåligt och känner sig nedstämd eller upplever ökad grad av ångest. Ju tidigare man får detta stöd, desto större chans är det att man lyckas förhindra en utveckling av mer långvariga psykiska besvär. Här kan Pratamera och andra digitala vårdgivare vara ett bra vårdalternativ eftersom man kan få snabb hjälp på ett sätt som är säkert ur ett smittorisksperpektiv.

Rutiner, motion och digitala träffar

Här kommer några tips på vad du kan göra för att hantera vardagen och minska ditt dåliga mående:

  • Bibehåll rutiner. Rutiner kanske känns tråkigt och fyrkantigt. Men det har visat sig att det är väldigt effektivt under stress och kris, eller när vardagen inte är som vanligt. Försök kliva upp ungefär samma tid varje dag och lägga dig ungefär samma tid på kvällen. Försök äta frukost, lunch och middag och ett par mellanmål däremellan.
  • Träna eller rör på dig fysiskt. Att röra på kroppen ökar endorfinerna (glad-hormon) i kroppen och gör att vi känner oss lugnare, gladare och kan tänka bättre. En 10-minuters promenad utomhus är bättre än ingen motion alls.
  • Umgås med dem du kan utifrån vad som är möjligt. Exempelvis syskon, familj eller djur. Om det inte går att träffa kompisarna, hitta nya sätt att umgås. Ett videosamtal kan ge en liknande känsla av samhörighet som när man ses live och kan bryta den upplevda isoleringen.

Om du upplever att du behöver stöd för att ta dig ur nedstämdhet eller ökad ångest, tveka inte att söka hjälp. Du kan vända dig till din vårdcentral eller till en digital vårdgivare. Hos oss på Pratamera kan du boka tid för samtal med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut via chatt-, röst- eller videosamtal.

Related Posts

Leave a comment