fbpx
Så här kan du prata med barnen om er separation
#

En skilsmässa eller separation innebär alltid en stor förändring, inte minst för barnen i familjen. Att prata med dem om vad som händer är viktigt, men ofta svårt. Kanske har de anat vad som är på gång, kanske kommer beskedet som en chock. Oavsett så kan det väcka starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos dig eller er som ska berätta och kanske själva brottas med svåra känslor. Hur gör man då? Är det nåt man ska ha i åtanke?

Berätta att ni ska separera innan barnet hör det från något annat håll. Välj hur mycket eller lite barnet behöver veta. En del väljer att t. ex. kort konstatera att ”kärleken tog slut”.

Lägg inte skuld på varandra inför barnet. Barn vill ha en positiv bild av och relation till båda sina föräldrar, och kan må dåligt av att hamna i en lojalitetskonflikt. Dessutom kan barnet känna sig dåligt om ni pratar negativt om varandra – barnet är ju en del av er båda och tycker om er båda.

Betona att det inte är barnets fel att ni separerar. Barn har en förmåga att skuldbelägga sig själva för saker, och det är viktigt att de förstår både att skilsmässan inte är deras fel och att de inte hade kunnat göra något för att förhindra den.

Var beredd på olika reaktioner och bekräfta de känslor som kommer. Barn kan bli ledsna, arga, dra sig undan, bli mer ”klängiga”- eller inte visa så mycket alls i början. Prata flera gånger, visa att dörren är öppen för samtal.

Förbered för förändringar. Berätta det ni vet om det praktiska. Beroende på barnets mognad kan det få ha synpunkter och önskemål, men betona att det är ni vuxna som har och tar ansvar. Risken finns att barnet försöker ”fatta beslut som gör er vuxna nöjda” i stället för att utgå ifrån sina egna faktiska önskemål och behov.

Håll barnen utanför era konflikter. Prata inte illa om varandra inför barnen. Undvik att de hamnar i situationer där de behöver ta ställning för eller välja någon av er. Hur ni vuxna hanterar skilsmässan och tiden därefter spelar stor roll för hur det blir för barnet. Om ni kan samarbeta och kommunicera blir det sannolikt bättre för barnet. Sök hjälp om ni har svårt att komma överens.

Prata om vilka som vet/behöver veta och vem barnet kan vända sig till om det vill prata med någon annan än er föräldrar. Se till att informera de som behöver informeras, t. ex. personalen på barnets förskola eller skola, vänners föräldrar etc.

Bekräfta det svåra – och ge hopp. Bekräfta att det sannolikt kommer bli en jobbig tid med svåra känslor, ovisshet och förändringar men förmedla även hopp om att det kommer att bli bra i slutändan. Ni kommer att landa i er nya tillvaro, men det behöver få ta tid. Kom ihåg att det är viktigt att få känna och prata om det som kan vara svårt på vägen dit. Våga vara i det svåra tillsammans.

Läs om och prata om andra som varit med om en skilsmässa. Det finns flera bra barnböcker på temat skilsmässa och det finns troligtvis andra runt er med separerade föräldrar. Att läsa och prata om hur det kan vara för andra kan hjälpa till att bearbeta och öppna upp för samtal.

Ta hand om dig och er! 

Camilla Gunnarsson

Camilla Gunnarsson
Legitimerad psykolog

Mer läsning:
Aktuella grupper:

Related Posts

Leave a comment