fbpx
Jag tror inte på mig själv
#
FRÅGA:

Hej!

Jag har nästan i hela mitt liv jämfört mig med andra människor och aldrig riktigt trott på min egen förmåga vilket har bidragit till att jag inte vågat vissa saker som att utbilda mig osv. Nu är jag 52 år, ska separera, har haft en lång period där mitt barn har varit sjuk, är utan jobb och jag bara känner hur allt bara står stilla. Är också i klimakteriet med en massa besvär. Har så svårt att acceptera alla dessa förändringar i mitt liv och min kropp och allt som sker. Vad ska jag göra?

SVAR:

Tack för din fråga!

Du beskriver en situation som är påfrestande på flera olika nivåer. Du berättar att du har en genomgående tendens att undvika utmanande och utvecklande saker, som begränsat dig i livet och (som jag tolkar det) gjort att livet inte blivit riktigt som du hoppats. Till det kommer en nusituation som varit belastad en längre tid genom arbetslöshet, ditt barns sjukdom och separation. Klimakteriebesvären tillkommer som ett ytterst påtagligt tecken på att livet och kroppen förändras.

Sammantaget låter det i mina öron som du är i en livskris. Dels handlar det om en utvecklingskris, alltså reaktioner som kan uppstå i samband med livets naturliga övergångar eller utvecklingsfaser, såsom pubertet, att flytta hemifrån, att få barn, att barnen flyttar, klimakteriet, att gå i pension osv. Det är en naturlig del av den normala utvecklingen för oss människor, men icke desto mindre kan det upplevas som mycket smärtsamt och vi kan bli osäkra på om vi har resurserna som krävs för att ta oss igenom det. Dels handlar det om en livskris, alltså något som utöver den naturliga utvecklingen händer oss. På samma vis naturliga (i betydelsen normala, ej avvikande) men synnerligen svåra händelser, såsom separationer, att mista arbetet eller svårare konflikter. I en sådana lägen är det vanligt att frågor som rör vår identitet, hur vi ska förstå situationen och hitta en väg framåt blir påträngande. Existentiella funderingar om: Vem är jag nu? Hur hamnade jag här? Hur ska jag kunna acceptera förändringarna som sker och gå vidare i livet?

Du skriver att du ofta jämför dig med andra och inte riktigt tror på din förmåga, kan det innebära att du även har svårt att ta dina egna bekymmer på allvar? Påverkar det isåfall också din benägenhet att ta hjälp av andra? Det skulle även kunna tänkas inverka negativt på din tro på att kunna hantera svåra saker.

När tillvaron gungar på det här sättet är det väsentligt att ta stöd och kunna bolla sina upplevelser och tankar med någon. Det kan vara en vän du litar på eller en professionell person. Det är viktigt att få sätta ord på tankar och känslor och att få hjälp att sortera i det som kanske känns som att det bara snurrar runt. Vilka problem finns? Vad är det som svider mest? Vad kan jag påverka och vad behöver jag träna på att acceptera? Hur vill jag att situationen ska utvecklas? Vad kan vara ett första steg mot det? Alla människor går igenom kriser av olika slag under livets gång. Hur väl vi tar oss igenom dem beror på i vilken utsträckning vi uppmärksammar, respekterar och vid behov tar hjälp att hantera dem. Jag gissar att det var ett stort steg att skriva din fråga och vill gärna uppmuntra dig att fortsätta ta stöd i den form som passar dig! Vänd dig till en vän, din vårdcentral eller kanske till oss.

Lycka till!

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Related Posts