fbpx
Hur förändrar jag mitt kontrollbehov?
#
FRÅGA:

Hej.

Jag har ett kontrollbehov som kanske har kostat mig min relation till min partner. Hur kan jag ändra det?

SVAR:

Hej

Tack för din fråga. Tråkigt förstås att höra att dina besvär får sådana negativa konsekvenser för dig. Kontrollbehov finns i olika varianter och som del i vissa psykiska svårigheter. Exempelvis kan det finnas inslag av det i t.ex. social ångest, GAD och tvångssyndrom (OCD). Vid tvångssyndrom  kan det förekomma ett tvångsmässigt kontrollbehov. T.ex att vilja kontrollera elektrisk utrusning eller att dörren är låst när man går hemifrån. Personer som är perfektionistiska lagda har många gånger ett överdrivet kontrollbehov, vilket t.ex kan yttra sig i yrkesliv, skola eller hemma. Kanske finns svårigheter att låta andra göra något för ens räkning eller att huset måste vara städat helt perfekt. Det förekommer också i relationer.

Vi ska inte glömma att viss mån av kontroll kan vara funktionellt i vissa sammanhang där det går att använda sig av det, t.ex. att strukturera upp våra dagar.  Det är fullt normalt och ger oss en känsla av trygghet och stabilitet vilket är en förutsättning för välmående. När vi inte har den typen av kontroll upplever vi istället en osäkerhet och ovisshet, vilket kan vara väldigt psykiskt krävande. Kontroll över våra tankar eller känslor leder däremot till motsatt effekt och ökar frustrationen. Oavsett typ av kontroll så leder förstås all typ av överdriven kontroll normalt sett till problem.

Jag har väldigt lite att gå på från din fråga men jag får utgå från att ditt kontrollbehov är kopplat specifikt till er relation och att det då kanske är relaterat till svartsjuka och en rädsla att bli lämnad.  Om så är fallet leder det ofta till att man kontrollerar sin partner. Detta kan vara genom att smygläsa mejl, facebook, sms eller liknande. Det kan också visa sig genom att man ständigt vill vara med sin partner och om man varit från varandra så kanske man blir väldigt misstänksam och vill ha en fullständig redogörelse med vem partnern varit med. Och även om man får sanningen så kanske man inte tror på den ändå. Eller att man försöker påverka vem partnern umgås med. Det är inte ovanligt att olika former av hot förekommer.  Listan kan göras lång.

Denna typ av kontroll leder inte sällan till att relationen så småningom tar slut, vilket många gånger är den kontrollerande personens ursprungliga rädsla.  Detta för att kontrollbehovet tillslut blir för kvävande. När partnern backar och behöver få andrum tolkar ofta personen med kontrollbehov det som att den är på väg att bli lämnad – och använder sig då av ännu mer kontrollbeteenden. Det går naturligtvis inte att kontrollera en relation på det sättet. Spelreglerna för att vara tillsammans med någon innebär att man kan bli lämnad. Tillit, respekt, förtroende, förståelse och fungerande kommunikation är viktiga byggstenar i en relation och där passar inte kontroll in.

Även om det många gånger finns en rädsla att bli lämnad, inte vara älskad eller att känna sig mindre värd än andra vid denna typ av kontrollbehov så behöver man ändå specifikt titta på vad som gäller för just dig. I vilka situationer triggas dina tankar och känslor? Hur agerar du i dessa situationer? Vad tror du kommer hända om du inte använder dig av olika typer av kontrollerande beteenden? Vad är din rädsla? Det är inte ovanligt att man tolkar sina kontrollbeteenden som förklaring till att man fortfarande är tillsammans, vilket också ger drivkraft till att fortsätta med dem. Därför är det av absolut största vikt att börja luckra upp dessa beteenden. Det innebär att du måste träna på att avstå från att kontrollera sms-historiken eller att inte ringa din partner när hen är fem minuter sen från jobbet. Du kan tom välja ut situationer självmant istället för att invänta att de ska ske och förbered dig på hur du ska hantera situationen på ett sunt sätt. Be din partner ta en afterwork efter jobbet med sina vänner utan att ni får höras. Be partnern gå och handla själv utan att fråga vilka hen har pratat med eller ifrågasätta varför det tog längre tid än väntat. Det är viktigt att kunna träna på att stå ut med denna osäkerhet av att inte veta.  Genom att träna på detta sätt kommer du inledningsvis uppleva mer obehag men ju mer du utsätter dig för dessa jobbiga situationer desto bättre kommer du bli att hantera dem. På samma sätt är det också viktigt att förhålla dig till de tankar som dyker upp och acceptera att du har dem (förutsätter att du vet vad det är för tankar). De behöver inte vara sanna eller betyda att det du tänker kommer inträffa, även om du kanske har sådana erfarenheter sedan tidigare.

Jag vill påpeka att det är en förutsättning att prata igenom detta  tillsammans innan du börjar utmana dina kontrollbehov. Bestäm när och hur du ska öva på detta så att ni båda är införstådda med det. Samtidigt kanske det uppstår ett behov hos dig att få prata om de känslor som dyker upp i olika övningsmoment. Då är det viktigt att du får göra det och det räcker att din partner bara lyssnar utan att ni ska argumentera om vad du känner eller inte.

Om obehaget vid dessa övningar blir för jobbigt och det känns som att du inte klarar av att utmana detta på egen hand så behöver du med största sannolikhet ta hjälp. Dessa problem kommer tyvärr inte försvinna av sig själv eller med ”tiden”.  Det kan handla om att man inte har strategier för att hantera den ångest du ska konfrontera, eller att det också finns en problematik med din självkänsla och att kontrollbehovet är toppen av ett isberg.

Lycka till

Related Posts