Varför våren tvekar – utmaningar och tips till dig som vill göra förändring

PrataMera
2024-03-26

Mer läsning

Avsnitt 4 - om tvärsäkerhet och osäkerhet i skolan och livet

Att känna en viss otillräcklighet i olika situationer är nog en känsla som vi är många som kan känna igen oss i. I vår yrkesroll, som vårdnadshavare, som människa. I det här avsnittet möter Anna Kinnander Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete som forskar om lärare med fokus på etik, lärarroll, självförståelse och möten med elever. Tillsammans bjuder de in oss till ett samtal som bottnar i hur vi istället för att tolka otillräcklighet som något negativt, se det som en styrka och en möjlighet till att vidga vår värld. Samtalet tar fasta på otillräcklighetens etik, att äga vår osäkerhet och hur den kan hjälpa oss som en avlastning istället för en anklagelse. Det blir även prat om kreativitetens viktiga roll för att utvecklas, och så en önskelåt så klart.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
A change is gonna come, Sam Cooke
A change is gonna come, Sam Cooke

Läs mer
Assumption is the mother of all fuck ups - Om misstag och utveckling i terapi

Anna Kinnander träffar Elin Wesslander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling samt författare till boken ”Terapeutens misstag”.
Ett öppenhjärtigt samtal om vår rädsla för misstag och att göra fel. Går det att vända tanken ”Jag måste göra rätt” till att snarare tänka ”Jag kommer göra fel” och möta det med nyfikenhet istället för rädsla? Vidare pratar de både om egna misstag och om misstag utifrån en terapeuts roll och vilka konsekvenser det kan få. Till sist, om att hitta något positivt när det som skulle vara prestationsfritt blir kravfyllt. Och så två oförglömliga musikupplevelser.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Kräm (så nära får ingen gå), kent
The Obvious Child, Paul Simon

Läs mer
Peace in our time, om att sluta fred med kroppen

Anna Kinnander träffar Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Tillsammans försöker de reda ut vårt trassliga förhållande till kropp, vikt och självvärde, samtalar om vad vi hittills vet om vad som påverkar vår vikt och de förödande effekter aldrig så välmenande kommentarer kan få.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Requiem: Liber Scriptus, Guiseppe Verdi
Gimme hope Jo'anna, Eddy Grant

Läs mer
1 2 3 5

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram