Mer läsning

Avsnitt 6 - om graviditet, föräldraskap och psykisk ohälsa

Anna Kinnander gästas av barnmorskan Katarina Svensson Flood. Tillsammans pratar de om den rosaskimrande föreställningen om tiden som gravid. När den förväntansfulla tiden istället byts ut till en period av smärta, graviditetsillamående och psykisk ohälsa, något som Katarina själv drabbades av under sina tre graviditeter. Vad innebär det att drabbas av hyperemesis, den allvarligaste formen av graviditetsillamående? Hur hanterar man psykisk ohälsa under sin graviditet? Och vilket stöd kan man få från vården? De pratar även om kroppsföreställningar, risker med ätstörningar i samband med graviditet och om Katarinas författarskap och kommande bok om fyra generationers upplevelser, erfarenheter och känslor med temat graviditet och föräldraskap då och nu.
Wrecking Ball, Bruce Springsteen
Feeling Good, Nina Simone

Läs mer
Avsnitt 5 - om hur poesi kan vara plåster för själen

Anna Kinnander bjuder in Pia Eriksson, skaparen av Instagramkontot ”Korsdragspoesi” och författare till boken ”Till dig som famlar”. Vi får lyssna till ett varmt och nära samtal om hur vi kan mötas i det aviga och bli stärkta av att veta att det kommer bli bättre. Tillsammans pratar de om hur skrivandet och kreativiteten kan vara till hjälp för att både hantera och bearbeta sitt mående. Pia berättar bland annat om hennes krokiga väg till ett bättre mående, hur Instagramkontot blev en hennes ventil för att hitta tillbaka till poesin, möten med vården som varit livsavgörande och hur man börjar om när livet återigen svänger i 90 grader.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Stark & Sårbar, Moonica Mac
Girl Laying Down, Anna Ternheim

Läs mer
Avsnitt 4 - om tvärsäkerhet och osäkerhet i skolan och livet

Att känna en viss otillräcklighet i olika situationer är nog en känsla som vi är många som kan känna igen oss i. I vår yrkesroll, som vårdnadshavare, som människa. I det här avsnittet möter Anna Kinnander Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete som forskar om lärare med fokus på etik, lärarroll, självförståelse och möten med elever. Tillsammans bjuder de in oss till ett samtal som bottnar i hur vi istället för att tolka otillräcklighet som något negativt, se det som en styrka och en möjlighet till att vidga vår värld. Samtalet tar fasta på otillräcklighetens etik, att äga vår osäkerhet och hur den kan hjälpa oss som en avlastning istället för en anklagelse. Det blir även prat om kreativitetens viktiga roll för att utvecklas, och så en önskelåt så klart.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Both sides now, Joni Mitchell
Att angöra en brygga, Monica Zetterlund

Läs mer
1 2 3 6

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram