Mer läsning

Avsnitt 7 - om att möta sjukdom och kris mitt i livet

Anna Kinnander möter författaren och psykologen Kristina Sandberg. Tillsammans samtalar de om sorg, döden och hur vi pratar med varandra om det. De pratar även om tankar och känslor som kan uppstå när man själv eller någon i sin närhet drabbas av en svår sjukdom med oviss utgång. Kristina drabbades själv av aggressiv bröstcancer 2016 samtidigt som hennes pappa gick bort. Hennes liv vändes upp och ner och kom att handla om sorg, förlust, kroppens skörhet och skräcken att dö från sina barn. Hur vi pratar vi med varandra, med barnen, de omkring oss och med oss själva när något sådan händer? Hur hanterar vi ovissheten, när det inte finns några raka svar eller facit, utan när vi själva ska hitta ett sätt att hantera det ohanterbara?
Med ögon känsliga för grönt, Barbro Hörberg
Tenth Avenue Freeze-Out, Bruce Springsteen

Läs mer
Avsnitt 5 - om hur poesi kan vara plåster för själen

Anna Kinnander bjuder in Pia Eriksson, skaparen av Instagramkontot ”Korsdragspoesi” och författare till boken ”Till dig som famlar”. Vi får lyssna till ett varmt och nära samtal om hur vi kan mötas i det aviga och bli stärkta av att veta att det kommer bli bättre. Tillsammans pratar de om hur skrivandet och kreativiteten kan vara till hjälp för att både hantera och bearbeta sitt mående. Pia berättar bland annat om hennes krokiga väg till ett bättre mående, hur Instagramkontot blev en hennes ventil för att hitta tillbaka till poesin, möten med vården som varit livsavgörande och hur man börjar om när livet återigen svänger i 90 grader.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Stark & Sårbar, Moonica Mac
Girl Laying Down, Anna Ternheim

Läs mer
Avsnitt 4 - om tvärsäkerhet och osäkerhet i skolan och livet

Att känna en viss otillräcklighet i olika situationer är nog en känsla som vi är många som kan känna igen oss i. I vår yrkesroll, som vårdnadshavare, som människa. I det här avsnittet möter Anna Kinnander Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete som forskar om lärare med fokus på etik, lärarroll, självförståelse och möten med elever. Tillsammans bjuder de in oss till ett samtal som bottnar i hur vi istället för att tolka otillräcklighet som något negativt, se det som en styrka och en möjlighet till att vidga vår värld. Samtalet tar fasta på otillräcklighetens etik, att äga vår osäkerhet och hur den kan hjälpa oss som en avlastning istället för en anklagelse. Det blir även prat om kreativitetens viktiga roll för att utvecklas, och så en önskelåt så klart.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Both sides now, Joni Mitchell
Att angöra en brygga, Monica Zetterlund

Läs mer
1 2 3 6

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram