Mer läsning

PrataMeraPodden - avsnitt 9

Anna Kinnander möter Mattias Myrälf, leg. psykolog som arbetar i och utvecklar svensk primärvård. Tillsammans samtalar de om hur vården för psykisk ohälsa kan se ut i framtiden, vilka utmaningar som finns och hur vi med hjälp av nya synsätt kan hitta andra vägar för att korta vårdköer och kunna erbjuda de som är i behov av hjälp rätt vård snabbare och enklare. De pratar även om att se på den psykiska vården som en naturlig del av hälsovården, att det kanske inte alltid handlar om att bli ”botad” utan snarare få verktyg på vägen genom livet för ett hållbart mående.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Ivriga bävrar, Kreti & Pleti
Mission Impossible, TV theme

Läs mer
PrataMeraPodden - Avsnitt 8

PrataMeraPodden - Avsnitt 8. Anna Kinnander har bjudit in kollegorna Paul George Johansson, leg. psykolog och Mattias Norlin, leg. psykoterapeut och tillsammans pratar de om psykisk ohälsa och berättar om hur man kan ta ett första steg mot ett bättre mående.
Här kan du lyssna på avsnittets önskemusik samt se boktipset:
Don´t worry, be happy, Bobby McFerrin
I can see the change, Celeste

Boktips: Världen av igår, Stefan Zweig

Läs mer
PrataMeraPodden - Avsnitt 6

PrataMeraPodden - Avsnitt 6. Varför fortsätter en del människor alltid att göra saker i sista stund, trots de negativa problem som det kan medföra? Hur kan vi förstå funktionen av uppenbart ohjälpsamma beteenden? Kan prokrastinering påverka vårt psykiska mående och vad kan man göra för att bryta sitt beteende och göra på ett annat sätt? I det här poddavsnittet samtalar Anna Kinnander tillsammans med Alexander Rozental, leg. psykolog, forskare och författare om prokrastinering – att ständigt skjuta upp eller förhala saker som behöver göras till en speciell tid till senare istället för att ta tag i det direkt, trots att vi vet att det kan få negativa konsekvenser.

Här kan du lyssna på avsnittets önskemusik:
Moment of truth, Gang Starr
Bogus Operandi, The Hives

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram