Assumption is the mother of all fuck ups - Om misstag och utveckling i terapi

PrataMeraPodden. Bild visar en stol samt en mikrofon
PrataMera
2024-02-27

Mer läsning

Avsnitt 4 - om tvärsäkerhet och osäkerhet i skolan och livet

Att känna en viss otillräcklighet i olika situationer är nog en känsla som vi är många som kan känna igen oss i. I vår yrkesroll, som vårdnadshavare, som människa. I det här avsnittet möter Anna Kinnander Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete som forskar om lärare med fokus på etik, lärarroll, självförståelse och möten med elever. Tillsammans bjuder de in oss till ett samtal som bottnar i hur vi istället för att tolka otillräcklighet som något negativt, se det som en styrka och en möjlighet till att vidga vår värld. Samtalet tar fasta på otillräcklighetens etik, att äga vår osäkerhet och hur den kan hjälpa oss som en avlastning istället för en anklagelse. Det blir även prat om kreativitetens viktiga roll för att utvecklas, och så en önskelåt så klart.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
A change is gonna come, Sam Cooke
A change is gonna come, Sam Cooke

Läs mer
Varför våren tvekar – utmaningar och tips till dig som vill göra förändring

Följ med när Anna Kinnander funder över råden vi ger, men själva har svårt att ta. Och hur kan vi vara hjälpta av att tolka om den ångest som väcks när vi gör förändringsarbete, som ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll. Till sist, rädslan att avslöjas som en bluff, imposter syndrom – hur fungerar den egentligen? Du får även med dig några hjälpsamma frågor du kan ställa dig själv för att få tag på vad som motiverar dig och på så sätt avgöra när det är dags att ta rädslan i handen och go for it!
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
A change is gonna come, Sam Cooke

Läs mer
Peace in our time, om att sluta fred med kroppen

Anna Kinnander träffar Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Tillsammans försöker de reda ut vårt trassliga förhållande till kropp, vikt och självvärde, samtalar om vad vi hittills vet om vad som påverkar vår vikt och de förödande effekter aldrig så välmenande kommentarer kan få.
Här kan du lyssna på avsnittets önske- och inspirationsmusik:
Requiem: Liber Scriptus, Guiseppe Verdi
Gimme hope Jo'anna, Eddy Grant

Läs mer
1 2 3 5

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram