Kan man bota paniksyndrom?

Artikel Kan man bota paniksyndrom. Bild visar en kvinna som sitter i ett rum och lutar huvudet i sina händer. Miljön runt om är suddig för att illustrera känslan av stress
PrataMera
2019-03-24

"Hej. Jag undrar om man kan bota paniksyndrom?"


Tack för en intressant fråga.

Forskning visar att det finns mycket goda förutsättningar för att bota eller bli fri från paniksyndrom med kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag tänkte resonera lite kring vad paniksyndrom är och hur man kan bli fri från panikångest. De vanligaste symtomen vid panikångest är att hjärtat slår snabbare, ökad puls, ökad svettning, svindel, illamående, stark känsla av att hålla på att tappa kontrollen och/eller rädsla för att dö. Personen tolkar dessa reaktioner som livsfarliga, då de i själva verket är ofarliga, man fastnar i en så kallad ”Ond Cirkel”.

Den onda cirkeln börjar med någon form av utlösande stimuli, tex yrsel, hjärtklappning. Reaktionen leder till en upplevd hotsituation, möjligt hot om en kommande panikattack, vilket leder till ökad ångest och rädsla. Detta utlöser i sin tur ytterligare kroppsliga symtom som andnöd, overklighetskänsla, ökad hjärtfrekvens. Tolkningen av dessa starka och mycket obehagliga symtom leder till en så kallad feltolkning, nämligen att jag håller på att dö i en hjärtinfarkt, tappar kontrollen etc. När man upplevt detta, kan det räcka med ett litet påslag av stress, hjärtklappning, etc. för att åter trigga i gång och fastna i en Ond Cirkel, man brukar kalla det för att den vidmakthålls eller förstärks.

Det kan vara viktigt att skilja mellan paniksyndrom och panikattack. Panikattacker kan man även få vid andra tillstånd, tex generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest etc. Vid paniksyndrom krävs förutom ofta återkommande och oväntade panikattacker under minst en månad, stor oro för att mista kontrollen över sig själv, rädsla för att dö. Stor oro för återkommande attacker. Förändringar av beteende i ens vardagliga liv, tex att man undviker vissa platser, stor rädsla för att vara själv etc.

Forskning har visat att kognitiv beteendeterapi har mycket god effekt vid paniksyndrom. Dock hänger resultatet på behandlingen ihop med flera saker. Även om man vet att behandlingen kan vara framgångsrik, så är ens egna engagemang i terapin mycket viktig för att man ska nå framgång.

Att genomgå en terapeutisk behandling kan innebära både för och nackdelar. Nackdelar kan vara att man till en början kan känna mer obehag och ökade symtom, innan man mår bättre.

Behandlingen går ut på att stegvis lära sig att möta och hantera de ångestsymptom som man försöker undvika eller fly ifrån. Behandling kommer att innebära att du avsätter tid för både själva terapi tillfället, men också för att aktivt träna mellan varje terapi tillfällen. Detta ska förstås ställas i relation till vad du vinner. För de flesta handlar det om ökad livskvalitet, att veta att det är du själv som bestämmer i livet, inte panikångest. Man behöver också fråga sig hur höga motivation man har inför att börja behandling, finns det utrymme och tid för behandling just nu, eller behöver man vänta till ett bättre tillfälle. När behandlingen väl är avslutad, behöver man aktivt jobba för att vidmakthålla de positiva beteendeförändringar man påbörjat. Innan behandlingen är avslutad, brukar man ofta upprätta en så kallad vidmakthållande plan som stöd för detta.

Om du vill veta mera om paniksyndrom eller är i behov av stöd eller samtalsbehandling bör du ta hjälp.

Ta hand om dig. 

Mer läsning

Hur kan jag våga lita på och stå upp för mig själv?

Läsarfråga: ”Hur ska jag lära mig att lita på mig själv och stå upp för mig själv? Hur lär jag mig att förstå vad jag SJÄLV står för?”

Läs mer
Mitt självförtroende ger mig problem i arbetslivet, vad ska jag göra?

Läsarfråga: Hur bygger man upp sitt självförtroende? Blir problem i mitt arbete. Försöker vara trevlig o ger komplimanger till ny personal o gör mitt bästa. Ändå får ingen chans vara kvar. Inte ens som timanställd.

Läs mer
Hur blir jag fri från trauman - utan att rota i det jobbiga?

Läsarfråga: ”Jag har varit med om flera hundra trauman. Jag kan inte längre se på otäcka filmer, höra otäck musik eller höra om mord, fast att det jag varit med om handlat om något helt annat."

Läs mer
1 2 3 15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram