Hur ska jag bemöta min flickvän som har borderline och PTSD?

Hur ska jag bemöta min flickvän som har borderline och PTSD? Ett par sitter i ett vardagsrum och har en upprörd diskussion
PrataMera
2021-01-20

"Hej. Min flickvän håller på att utredas för borderline och PTSD. Hon kan bli väldigt arg över småsaker och hotar om att göra slut eller be mig gå. Och jag vet inte vad jag ska göra när hon beter sig så?"

Hej.
Din problembeskrivning är kort och många detaljer saknas i din fråga, därför kommer mitt svar vara lite mer generellt.

Borderline personlighetssyndrom, eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), är en diagnos som ställs inom psykiatrin efter en noggrann utredning. Det du behöver känna till om emotionellt instabilt personlighetssyndrom är att det betyder att din flickvän har ett mönster av beteenden som har funnits under en längre tid, det vill säga typiska sätt att tänka, känna, agera, och relatera till sig själv och sin omvärld. I diagnosen ingår symtom som:

 • rädsla för att bli övergiven
 • kraftiga humörsvängningar
 • impulsivitet
 • svårighet att hantera ilska
 • återkommande självmordsförsök, hot om självmord eller självskadebeteende
 • ett mönster av instabila och intensiva relationer
 • kronisk tomhetskänsla
 • instabil självkänsla
 • stressrelaterade paranoida tankar eller dissociativa symtom.

Symtombilden kan ofta se olika ut hos olika personer, däremot är instabilitet själva kärnan i diagnosen: instabilitet i känslor (raseri, oro, depression), instabilitet i relationer (kaos), instabilitet i självbild och identitet, instabilitet i beteenden och instabilitet i sätt att tänka (misstänksamhet).

Borderline – ett känslo-, tanke- och beteendemässigt kaos

En person med emotionellt instabilt personlighetssyndrom lever alltså i ett känslomässigt, tankemässigt och beteendemässigt kaos. Eftersom symtomen och beteendena förmodligen har funnits under en längre tid påverkar de personens mående, agerande och personens relationer på ett negativt sätt.

Det är inte ovanligt att personer som har dessa svårigheter har upplevt en eller flera traumatiska händelser med inslag av våld, sexuellt övergrepp eller relationstrauma under sin uppväxt. Därför kan i vissa fall diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) vara relevant att utreda. Det är också vanligt att dessa personer lider av ångest eller depression.

Idag finns bra psykologisk behandling med gott forskningsstöd för borderline personlighetssyndrom, eller EIPS. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en metod som visat sig vara effektiv. Stöd genom medicinsk behandling kan också ha stor betydelse då de samexisterande tillstånden som depression och ångest kan bli bättre av rätt medicinering.

Anhöriga kan också drabbas av psykisk ohälsa

Det kan vara mycket påfrestande att vara anhörig till en person med diagnosen EIPS och som sannolikt bär på trauman. Som anhörig kan man också riskera att drabbas av psykisk ohälsa eftersom man ofta känner skuld, maktlöshet, hjälplöshet, sorg, frustration och förvirring när ens ansträngningar att hjälpa inte hjälper. När man försöker resonera, försäkra och trösta kanske detta snarare får motsatt effekt, det vill säga att den drabbade personen beter sig aggressivt, drar sig tillbaka, hotar med separation, känner sig missförstådd, skadar sig själv eller skickar ut suicidala signaler.

Den bästa hjälpen i ditt läge tycks vara att hjälpa din flickvän att söka hjälp, stödja henne att gå i psykologisk behandling och uppmuntra henne att bli kvar i behandlingen.

Prata med varandra i lugna lägen

Det är inte alls fruktbart att försöka bråka tillbaka eller resonera med en person som befinner sig i ett känslomässigt kaos och som just då kan ha fått ett vredesutbrott. Kommunikation behöver i stället ske när personen har fått tillbaka lugnet och på ett icke dömande, icke skuldbeläggande sätt. I ett lugnt läge kan man tillsammans prata om och utforska vad problemet kan vara och hur var och en kan göra sitt bästa för att hantera laddade situationer. Ett tips är att rent fysiskt gå ifrån de laddade situationerna för att lugna ner sig, innan man sedan börjar prata med varandra. När man sedan börjar kommunicera med varandra är det viktigt att:

 • fånga upp de behov och smärtsamma känslor som oftast finns bakom ilskan och visa att man förstår känslorna och ser behoven
 • reflektera tillsammans över alternativa sätt att framföra dessa behov
 • stanna upp och iaktta sig själv utifrån för att uppmärksamma och kunna beskriva känslor, tankar och behov i stället för att
 • dras med i starka känslor och impulsiva beteenden
 • tänka på att relationer och situationer lätt blir infekterade om man fokuserar på skulden, till exempel ”mitt fel” och ”ditt fel”
 • det finns ett gemensamt lidande för alla inblandade, så det är viktigt att beskriva problemet på ett neutralt och sakligt sätt så
 • att det blir möjligt att hitta en lösning.
 • sätta upp gemensamma och konkreta mål för att kommunicera bättre och förbättra relationen.

På det här sättet kan man alltså sträva efter att skapa en stämning där personen som har borderline personlighetssyndrom, eller EIPS, känner sig förstådd och bekräftad. Detta kan i sin tur uppmuntra till att hen tar ansvar för sina beteenden och blir mer konstruktiv i sin kommunikation framåt.

Kunskap ger en bra grund för samtal

Kom också ihåg att det trots allt inte är du som bär ansvaret för att din flickvän mår bättre psykiskt, det är hennes ansvar. Anhöriga känner ofta skuld över sin maktlöshet och för att deras goda vilja att ställa upp och hjälpa ger motsatt effekt. En del känner till och med att det är deras fel att den anhörige inte mår bättre. Så det är viktigt att lyssna och stötta- men det är lika viktigt att sätta gränser och inte låta sig bli smittad av hela situationen eller låta sig dras in i en ond cirkel. I slutändan handlar det om en balans mellan engagemang och tillgänglighet å ena sidan och gränssättning å andra sidan.

Ett sista råd är att ni tillsammans kan läsa om vad diagnosen borderline personlighetssyndrom, eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom, och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) handlar om. Med en gemensam kunskapsgrund kan ni diskutera svårigheterna och hur ni kan förhålla er till dem. Det finns även bra böcker i ämnet, skrivna av författare med mycket erfarenhet av området, till exempel Anna Kåver och Åsa Nilsonne.

Lycka till och ta hand om varandra!

Mer läsning

Går det att komma tillbaka efter ett utmattningsyndrom?

Läsarfråga: Ställer en fråga åt min bror som har utmattningssyndrom. Han är orolig och rädd för allt och han har tappat sitt korttidsminne. Han jobbade som chef i 6 månader. Även innan dess har han alltid varit högpresterande. Undrar om han någonsin kan bli bättre? Han får antipsykotiska läkemedel och försöker ha bra rutiner nu.

Läs mer
Jag är en person som oroar mig för allt - vad kan jag göra?

Läsarfråga: "Hej, jag är en person som oroar mig för allt. Jag studerar och kommer ta examen om ett halvår, men redan nu tänker jag mycket på att jag inte har boende, jobb eller relation. "

Läs mer
Hur ska jag tackla min smärta?

Läsarfråga: Jag är sjukskriven efter en diskbråcksoperation. Jag har långvarig smärta sedan flera år och har behövt ta starka mediciner för att klara att jobba. Nu mår jag jättedåligt, klarar ingen fysisk kontakt. Min smärta har inte blivit direkt bättre efter operation men det är för tidigt att säga något än 5 veckor sedan operation. Har mer eller mindre ångest hela tiden och känner att jag och min man kommer längre ifrån varandra för varje dag som går. Vet inte var jag ska börja för att tackla detta?

Läs mer
1 2 3 25

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram