Lär dig må bättre med mindfulness
#

Vill du lära dig hur du kan använda mindfulness för att må bättre? Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet med en icke-dömande attityd och att utöva mindfulness kan både motverka stress och ge en bättre livskvalitet.

Under fyra tillfällen ses vi online och utforskar olika attityder inom mindfulness, som acceptans, icke-dömande, tillit och nyfikenhet. Vi provar också på olika övningar för att träna på medveten närvaro.

Om du vill kan du mellan träffarna jobba på egen hand med olika ”hemuppgifter” och du kan också få personlig återkoppling om du vill eller behöver det. För att du ska få ut så mycket som möjligt av varje träff hoppas vi att du deltar aktivt via chatten – du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Välkommen med din anmälan!

Första träffen ägnar vi åt att gå igenom bakgrund, forskning och hur man kan utöva mindfulness.

Andra träffen fördjupar vi oss i medveten närvaro genom kroppen och du blir guidad igenom olika praktiska övningar.

Tredje träffen ägnar vi åt nio attityder inom mindfulness och reflekterar över egna värderingar och livsvillkor.

Fjärde träffen fokuserar vi på hur du och de andra deltagarna kan fortsätta utöva mindfulness. Vi repeterar och sammanfattar det vi lärt oss och har en frågestund med tips för fortsatt praktik.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs. 

12/8 med efterföljande träffar 19/8, 26/8 och 2/9.

Onsdagar kl 17–18.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling av psykolog och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Linnéa Amcoff, legitimerad psykolog. Med på träffarna är även några av våra andra psykologer, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”. 

Related Posts