Relationstest – Testa hur din relation mår

Om testet

Detta är ett relationstest som avser att mäta hur tillfredsställd du är med din relation. Testet ger ett relativt bra mått på hur det står till med relationen för tillfället. Testet  är framtaget av professor Per Carlbring mfl.

Instruktioner

Testet innehåller sju frågor om din relation. Läs igenom varje fråga och välj det alternativ som passar bäst in på hur du upplever det för tillfället.

Poängsättning

Alla frågor summeras till en totalpoäng. Totalpoängen är 0-21. En högre poäng indikerar ett harmoniskt partnerskap.

Hur ska du tolka ditt resultat?

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test. Tanken är att ditt resultat ska ge en fingervisning av hur du upplever din relation. Om du önskar stöd eller hjälp utifrån din relation bör du söka professionell hjälp.

Vad ska jag göra om jag vill prata med någon?

Du kan vända dig till din vårdcentral eller så kan vi hjälpa dig, beroende på vad som passar dig bäst. Pratamera erbjuder hjälp online via chatt-, videosamtal och terapiprogram. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär samtal för 250 kr, högkostnadsskydd (frikort) och samtal är gratis om du är under 20 år (minimiålder 18 år).

 

Svara på frågorna nedan för att få ditt resultat
1.Jag kan samarbeta väl och lösa praktiska problem med min partner
2.Jag känner att jag kan berätta saker i förtroende för min partner.
3.När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över det.
4.Hur ofta under den senaste tiden har du tänkt att er relation inte är bra?
5.Hur ofta har du under den senaste tiden funderat på att separera från din partner?
6.Hur känslomässigt nära känner du dig din partner?
7.Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation?