fbpx

Tvångsyndrom (OCD)

Tvångstankar och handlingar är något som är väldigt vanligt förekommande. Redan som små kan barn låta bli att gå på brunnslock för att förhindra en viss konsekvens. Som vuxen kan du ha vissa speciella rutiner för dig, kontrollera att spisen är avstängd några gånger eller tvätta händerna en extra gång. När du blir förälder kan tankar på att skada ditt barn öka. Om dessa tankar och handlingar blir ett hinder i vardagen kan det handla om tvångssyndrom.

Att vara skrockfull är något som förekommer hos många och kan förenklat beskrivas som en väldigt lätt variant av tvång. Det kan handla om att göra saker som ska ge tur eller förhindra olyckor, låta bli att lägga nycklarna på bordet, gå under stegar eller spotta över axeln om en svart katt passerar.  Du vet vanligtvis att det inte gör någon skillnad alls men ändå kan  du inte låta bli att göra dessa saker för säkerhets skull.

Det är naturligtvis en markant skillnad mellan att vara lite skrockfull eller att ha speciella rutiner för sig jämfört med att lida av tvångssyndrom. Tvångssyndrom orsakar ett avsevärt lidande och gör att du fastnar i beteenden eller speciella rutiner. Det är något som kan bli oerhört tidskrävande och uppta mycket tid och eller ha stor inverkan på hur du fungerar i ditt vardagliga liv.

Tvångssyndrom, eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder), kan sägas bestå av huvudsakligen två delar; tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande och ihållande, oönskade tankar, impulser eller inre bilder som leder till ångest och annat obehag. Tvångstankar handlar ofta om olika teman såsom t.ex. renlighet, sexualitet, säkerhet, tvivel och religiösa fenomen men det förekommer att en del bara beskriver en känsla. Detta kan exempelvis vara ”äckel” eller en något mer oklar känsla som säger att något ”bara är fel”.

Exempel på tvångstankar kan vara att sticka en kniv i din sambo. Eller om du kör bil kan det komma impulser som säger att du kommer köra in bilen i ett hus. Andra tvångstankar kan handla om att en katastrof kommer inträffa eller att du ska bli allvarligt sjuk genom smitta eller smuts.

Tvångshandlingar är upprepande handlingar som har syfte att minska den ångest eller obehag som tvångstankarna väcker och är något som du känner dig tvingad att utföra. Syftet att neutralisera ångesten fungerar men bara kortsiktigt då obehaget ständigt kommer tillbaka och med tiden ofta blir allt större.  Detta kan exempelvis göras genom att överdrivet och upprepat tvätta händerna efter ett toalettbesök, upprepade gånger kontrollera att elektriska hushållsapparater är avstängda när du ska gå hemifrån, eller ta på en specifik sak ett visst antal gånger innan du kan gå vidare. Det är inte ovanligt att detta leder till att du utvecklar långdragna och komplicerade ritualer med ett enda syfte – att minska ångesten.

Andra exempel på tvångshandlingar kan vara att kontrollera att dörren är låst flertalet gånger, eller att använda armbågarna och massa toalettpapper för att inte komma i kontakt med smuts när du använder en offentlig toalett. En del personer har tvångshandlingar i form av mentala ritualer som kan vara närmast omöjliga att upptäcka för omgivningen. Det är lätt att blanda ihop detta med tvångstankar men det finns en viktig skillnad och det är att dessa mentala ritualer har till syfte att minska ångesten som tvångstankarna väcker. Dessa ritualer kan handla om att räkna eller tänka på ”rätt” saker.

Den som lider av tvångssyndrom vet att dessa tankar och handlingar är orimliga men kan inte låta bli att tänka dessa tankar eller genomföra tvångshandlingarna. Tvångssyndrom är ofta kopplat till mycket skam vilket gör att många inte berättar om sina problem trots att det finns god hjälp att få. Tvångssyndrom kan leda till att du drar dig undan och blir ensam men likväl kan det leda till att anhöriga och närstående dras in i dina besvär.

  • Återkommande och ihållande  tankar, bilder eller impulser som upplevs påträngande och omöjliga att hantera
  • Stark ångest, obehag eller äckelkänsla
  • Du försöker att ignorera eller motverka dessa tankar och bilder genom olika fysiska handlingar som att t.ex. tvätta händerna, kontrollera hushållsprylar, ställa i ordning saker
  • Dessa tankar och bilder kan också motverkas genom mentala ritualer, exempelvis räkna eller upprepa ord i det tysta
  • Tankarna och handlingarna tar ofta mycket tid i anspråk, vanligt med en timme dagligen eller mer
  • Påtagligt lidande i vardagen i form av att det stör arbete, skola, sociala aktiviteter och relationer
  • Kan leda till att du isolerar dig från omgivningen
  • Kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, andningssvårigheter, yrsel, koncentrationssvårigheter  mm.

Symptom och diagnoser kan gå in i varandra och därför bör du ta kontakt med en professionell behandlare för en bedömning om du upplever besvär.

Innan du beslutar dig om du ska jobba med dina besvär helt på egen hand eller exempelvis gå i videoterapi är det alltid viktigt att utesluta medicinska orsaker till besvären. Detta gäller oavsett om du ska gå i en psykologisk behandling eller inte och därför är det bra att ha haft kontakt med en läkare.

Konkreta råd som utgår från KBT-terapi och som kan hjälpa dig övervinna dina besvär:

Kunskap om ångestens funktion
Kunskap är alltid en viktig del som många gånger kan lugna och se till att symptom inte förvärras då du får förståelse för vad som händer och varför. Faktainformation är en bra start och kan vara tillräckligt för vissa men ofta behövs mer djupgående kunskap om mekanismerna bakom. Det är bra att få en grundläggande förestående för hur din ångest fungerar. Vi rekommenderar att du läser på om ångestens funktion samt fördjupad kunskap om tvångssyndrom. Du hittar Bok- och lästips längre i menyn.

Sätt upp en målhierarki
Vid tvångssyndrom är det bra att börja med att sätta upp en lista med de olika situationer eller saker som är ångestframkallande. Syftet med det är att förbereda den kommande träningen. När du gör en sån lista bör det också göras en uppskattning av hur obehagligt just den situationen är genom att skatta ångestnivå 0 – 100, där 100 är maximalt obehag.

Börja träna!
Genom att utsätta dig (exponera) för det som är ångestframkallande kan du övervinna dina besvär. Utgå från målhierarkin och en ångestnivå på 30-40 och jobba dig uppåt.  Förslagsvis tar du en nivå åt gången och kanske tillsammans med en vän i början. När du genomför övningarna bör du stanna kvar tills ångesten minskat rejält. Det är viktigt att du övar regelbundet flera gånger i veckan under några månaders tid.

För att genomföra en effektiv exponering rekommenderar vi att du läser övervinn din ångest.

Upphör med dina tvångsbeteenden
Vid tvångssyndrom är det som bekant vanligt att neutralisera ångesten, exempelvis om du får en tanke på att du har smitta på händerna så tvättar du dem för att dämpa din ångest. När du ska bli kvitt din ångest är det nolltolerans mot dessa beteenden eller ritualer. Har du som vana att tvätta händerna fem gånger efter du varit på toaletten så ska detta bara göras en gång. Det samma gäller om du måste kontrollera din spis eller andra elektriska prylar innan du går hemifrån. Om du inte vet hur många gånger eller hur lång tid som är rimlig kan du alltid höra med några vänner hur de gör.

Involvera familj och vänner
Innan du bestämmer dig för att börja jobba med dina besvär är det bra att prata med din närmaste familj och dina vänner. Delvis för att de ska förstå vad du har för problem och för att de ska kunna underlätta för dig när du jobbar med detta. Ibland är omgivningen med och bidrar till att hålla kvar problem eller till och med förvärra symptom, oftast helt omedvetet.  Därför är det otroligt viktigt för dem att förstå att övertala, trösta eller försäkra dig om olika saker inte hjälper utan att du själv måste uppleva obehag för att komma över dina besvär. Det är viktigt att informera dem om hur du ska jobba med din ångest. Dessutom kan de exempelvis uppmuntra dig när du utsätter dig för de obehagliga situationerna du skrivit upp.

Träna på acceptans
Acceptans innebär att acceptera tankar, känslor och situationer exakt som de är. Du ska göra detta utan att ha en åsikt eller att värdera det du upplever. Genom att träna på att acceptera, eller snarare konstatera det du upplever, kan du minska den onda spiral som kan uppstå när du tänker negativt om det du upplever.

Att acceptera innebär inte att du ska låta bli att hantera dina jobbiga tankar och känslor, eller acceptera vad som helst, men att kämpa emot leder ofta till än värre upplevelse. Det är ett mer långsiktigt jobb att förändra dessa tankar och känslor som kanske måste göras i en terapi.

Ångest är och kommer alltid vara en del av våra liv vilket innebär att du aldrig kommer bli av med den helt. Du kommer vara hjälpt av att träna på att acceptera dina besvär och se på det som t.ex. huvudvärk, något som du kan få ibland och ger en kortare period av obehag utan att det innebär en katastrof.

Du kan själv träna på att (1) stanna upp och (2) observera det du tänker eller känner i olika situationer. Vad är det som händer hos dig just nu? Lägg märke till olika tankar, känslor eller kroppsliga fenomen. Försök att (3) acceptera det du upplever oavsett vad det är. Låt sedan tankarna passera och (4) släpp taget om dem.

Det finns effektiv hjälp att få vid tvångssyndrom. Främst handlar det om psykologisk behandling i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi). KBT-behandling är socialstyrelsens  främsta rekommendation. Vanligt är då att gå i samtal mellan 10 – 20 gånger men det finns en stor variation beroende på hur allvarliga problemen är. Socialstyrelsen rekommenderar i andra hand medicinering med antidepressiv medicin. Medicinbehandlingen medför dock risk för biverkningar och återfall är inte ovanligt när medicineringen avslutas. Ibland förekommer en kombinationsbehandling.

Pratamera.nu erbjuder videoterapi för tvångssyndrom.

Ångestens funktion – hjälp att förstå varför du upplever ångest
Kortare information om ångest och vad det har för funktion för för dig. Används som regel alltid i en terapi och rekommenderas att du läser om du tänkt jobba med dina besvär på egen hand.

Övervinn din ångest
Information om hur du ska utsätta dig för din ångest på ett effektivt sätt samt undvika fallgropar. Bra att läsa om du vill jobba med dina besvär på egen hand.

Fri från tvång : steg för steg med kognitiv beteendeterapi
Detta är en bra självhjälpsbok om du både vill lära dig mer men också jobba aktiv med dina besvär utifrån KBT

Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi
Tvångsbok som fokuserar på om det finns en problematik med ältande och grubblande.

Fri från oro, ångest och fobier
Allmän bok om olika ångestsyndrom inklusive tvångssyndrom och med konkreta råd för att övervinna tvång.

2017-04-22

Om du har synpunkter på innehållet eller hittar någon form av fel är du välkommen att höra av dig till oss. Enklast gör du detta genom att använda vårt kontaktformulär.

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycker du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer