fbpx
Tips för dig med sömnproblem
#

Sömnen utgör en stor av del av ditt liv och är ett grundläggande behov för att kroppen ska fungera optimalt. Trots att sömnen är viktig så lider ca en tredjedel av Sveriges befolkning av någon form av sömnproblem. Det förekommer många olika sömnstörningar men den vanligaste och den där psykologiska faktorer har störst påverkan är insomni – vilket helt enkelt innebär att du har svårigheter att sova. Här listar vi lite tips som kan hjälpa dig sova bättre.


Varva ned i god tid

Stress är en motpol till sömn, vilket innebär att om din kropp är uppe i varv så kommer du inte kunna sova. Se därför till att i god tid låta kroppen varva ned. Ibland kan man behöva lite extra hjälp, t.ex. genom mindfulness eller avslappningsövningar.


Gå och lägg dig när du är sömnig
När sömnen börjar bli sämre är det inte ovanligt att börja lägga sig tidigare och tidigare i förhoppning om att få sova mer. Dessvärre är inte detta någon bra metod.  För att kroppen ska förknippa sängen med sömn är det viktigt att du lägger dig just när du är väldigt sömnig. Annars riskerar du bli liggande i sängen vaken timme efter timme.


Kliv upp om du inte kan somna
Att ligga kvar och vända och vrida sig i sängen är något som många känner igen när det handlar om sömnproblem men det är dessvärre ingen bra metod. Det som sker är att kroppen förknippar sängen med vakenhet istället för sömn. Om du inte somnar på ca 15 minuter så ska du gå upp, gärna till ett annat rum och gör något annat till dess att du blir sömnig igen. Gör då ett nytt försök att sova och om det inte fungerar gör om samma procedur.


Kliv upp samma tid varje dag
Oavsett hur mycket eller lite du har sovit under natten är det viktigt att gå upp samma tid, vardag som helgdag. Detta kommer att bidra till bättre sömnrutiner och att kroppen lär sig när den ska vara vaken och när den ska sova.


Undvik att sova dagtid

Om du har en väl fungerande sömn kan en “powernap” som är cirka 20 minuter vara bra. Om du har sömnproblem vill du inte riskera att förstöra nattens djupsömn med sömn under dagtid. Se därför till att spara all sömn till natten så att den inte påverkas negativt.


Sök hjälp om sömnen inte fungerar
Att inte sova ordentligt kan leda till en rad olika fysiska och psykiska besvär. Vänta därför inte med att ta hjälp om du inte kan hantera din sömn på egen hand. Forskning har visat att kognitivt beteendeterapi (KBT) är det mesta effektiva och har bäst resultat i långa loppet.

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Related Posts

Leave a comment