fbpx
Min man tittar på porr
#
FRÅGA:

Hej,

Min man tittar på porr och gör självförsörjande ibland när han är ensam hemma, medan jag är ute med våran dotter. Vi har bra sex och ganska ofta och jag förstår inte varför han behöver. Jag har bråkat och pratat med honom och han säger bara ibland jag behöver, men jag mår dåligt på grund av det och har sagt till honom men han fortsätter. Jag tror så att mitt självförtroende har blivit dåligt och jag blir deprimerad. Jag vet inte vad ska jag göra? Vad betyder hans önskemål?

SVAR:

Hej!
Du beskriver en situation som tycks vara mycket känslomässigt betungande för dig, en situation som tär på din relation med din man och har dessutom fått dig att tvivla på dig själv och ditt värde.

Att ”titta på porr” är ett beteende och som allt annat mänskligt beteende får näring av sin (a) konsekvens (er). Det är alltså beteendes konsekvens (er) som håller igång ett beteende, det som i psykologijargongen kallas för förstärkning. Då blir frågan genast vad det är som förstärker och håller igång din mans porrsurfande. Vad får han ut av detta beteende som lockar honom att fortsätta t o m när ert förhållande så småningom kan komma att sättas på spel. Likaså är det viktigt att uppmärksamma under vilka omständigheter porrsurfandet debuterade och vad för omständigheter finns runt omkring beteendet när han sysslar med det.

Av din korta beskrivning framgår det inte hur lång tid detta beteende har fortgått. När debuterade porrsurfandet? Är det något nytt inslag i hans/er tillvaro? Eller är det en gammal ”vana” som han haft länge t o m innan ni inledde ert förhållande? Det finns statistisk som visar att många bland män och kvinnor i olika åldrar ser på porr (osäker exakt kring regelbundenheten). Och man kan anta att porrsurfandet hos dessa människor motiveras av en rad olika faktorer och fyller olika funktioner i deras liv utan att det nödvändigtvis behöva handla om ett stört beteende.

Dessa frågor om omständigheter som utgör scenen för beteendet och de konsekvenser som håller igång beteendet är avgörande för att förstå beteendet funktioner.

Jag undrar hur ert förhållande mår i övrigt. Hur har ni det tillsammans? Hur mår du i ditt äktenskap för övrigt? Hur tror du han mår i äktenskapet? Och i sin tillvaro, i arbetet och i livet i stort? Du beskriver att sexlivet fungerar för er och ändå säger han att han behöver detta porrsurfande, underförstått nästan som ”guldkanten” på tillvaron. Om porrsurfandet är just guldkanten på hans tillvaro, som han ”ibland behöver”, så kan det betyda att någonting i hans liv eller ert förhållande inte står i balans. Vad det kan handla om behöver ni tillsammans ta reda på. Det är full förståeligt att du lider av din mans porrsurfande. Om man ser på de funktioner som beteendet i fråga fyller behöver man vara rätt nyfiken och hjälpas åt att ta reda på dem.

Är ert sexliv verkligen tillfredsställande för er båda två? Hur fungerar den känslomässiga sidan av ert förhållande? Alltså känslomässigt och intellektuellt utbyte av varande? Är ni närvarande i varandras liv? Vad för aktiviteter brukar ni göra tillsammans som berikar er gemensamma tillvaro? Har ni på senare tid känslomässigt kommit ifrån varandra? Har du på senare tid lagt märke till någon förändring (försämring) i din mans psykiska mående och humör? Eller en negativ förändring i hans sociala liv? Mår han sämre? Eller har du sett tecken på att han visar tendens på att dra sig undan jämfört med tidigare? Hur är det med andra sorters missbruk?

Porrsurfandet kan vara ett komplext beteende och ibland ett kompensatoriskt beteende att avleda sig från annat som inte riktigt fungerar i livet och som väcker smärtsamma känslor och tankar hos den som porrsurfar. Någon sorts flykt-och undvikande beteende, ”tidsfördriv”, istället för att aktivt lösa problem. Eller det kan ha utvecklats till en parallell vana i utkanten av livet förstärkt av sig självt i avsaknad av andra mer konstruktiva vanor.
Som du ser i min redogörelse så kan det finnas många aspekter som behöver tas i beaktande när man ska förstå och förklara detta med porrsurfandets funktion i ert gemensamma liv. Du behöver förhålla dig till din mans beteende även om du så klart lider av det och vill ha slut på det. Jag menar att ni behöver sätta beteendet i ett sammanhang. Och sammanhanget är ert liv tillsammans med varandra.

Det blir nog du som behöver ta initiativet att på ett nyfiket sätt ställa dessa frågor och starta processen. Vad platsar beteendet i ert liv och hur din man egentligen vill ha det? Vilken sorts partner skulle han vilja vara? Och vilken sorts far för sin dotter? Vad är det som han värdesätter i ert äktenskap och hur skulle han vilja sträva ditåt? Och vilket sorts partner skulle du vilja vara och vad det är som du värdesätter i livet med din man? Det är ganska lätt att vara dömande i ett sådant sammanhang och hamna i bråk med varandra men det hjälper föga. Jag eftersöker samtal i förtrolighet och förståelse och perspektivtagande t o m nu när smärtan är så stor för dig. Svaren och lösningarna är inte givna i början av en sådan process men de kan uppenbara sig med tiden förutsatt en ömsesidig dialog.

Lycka till!

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Related Posts