fbpx
Kommunikationen fungerar inte mellan bonussonens föräldrar
#

FRÅGA:
Hej!

Har en bonusson på 4 år och tyvärr fungerar inte kommunikationen mellan hans föräldrar. Pojken har väldigt svårt att anpassa sig till rutiner varannan vecka och jag samt sambon har börjat fundera på om han kanske inte klarar av varannan vecka livet utan skulle må bättre att ha en boende förälder samt en som han träffar varannan helg. Hur fungerar barns tankesätt i den åldern om vi exempelvis skulle flytta & han får vara med oss varannan helg bara?

Hej och tack för din fråga!

Nya familjekonstellationer är ofta en utmaning för alla inblandade, det är både många olika typer av känslor inblandade och även en hel del praktiska omständigheter som man behöver hitta lösningar på eller förhållningssätt till. Jag skulle tro att många känner igen sig i den situation du beskriver. Man kan både känna frustration över bristande kommunikation vuxna emellan, slitningar i lojaliteter och säkerligen en blandning av oro och frustration över barnens reaktioner och mående.

Jag får intrycket av att du lagt märke till att din bonusson protesterar mot rutiner eller regler hemma hos er och tolkar det som att de skiljer sig mot dem han möter under veckan hos den andra föräldern. Situationen kanske är ordentligt påfrestande, eftersom du och pojkens pappa överväger att lämna större delen av vistelsetiden till pojkens andra förälder. Samtidigt uttrycker du en oro för hur pojken skulle kunna uppfatta en sådan förändring.

En viktig ände att börja sortera i situationen är att pojkens föräldrar tar hjälp att få till en bättre fungerande kommunikation. De behöver hitta sätt att komma överens kring det praktiska och faktiska, vilket inte behöver innebära att de gillar varandra eller måste tycka lika. Vi vuxna är inte mer än människor och ibland finns en risk att barnet blir identifierad som ett problem och kan bli bemött med irritation och överkrav på att ändra sig. Det underlättar för ett barn som flyttar emellan två föräldrar att man gör sina veckor lite mer lika, särskilt om detta nu är ett barn som inte riktigt fixar att det är olika (vilket många barn faktiskt gör).

Man kan till exempel hjälpa till att göra övergångarna lite tydligare och tryggare, ha liknande rutiner och regler, kanske också något övergångsobjekt som alltid är med eller en liten ”dagbok” där man skriver/ritar/fotograferar något om vad han gjort under veckan som han kan visa och berätta. Om detta är för svårt att åstadkomma på egen hand kan man själv ansöka om hjälp hos Familjerätten, som är en del av socialtjänsten.

Till syvende och sist ligger det i föräldrars ansvar att ordna så att det fungerar på bästa sätt för barnet, och så länge båda fungerar väl i sin föräldraroll så är det vanligtvis att barnet får vistas ungefär lika mycket hos båda föräldrar. Det är svårt att upprätthålla en vardaglig relation över tid om barnet har en ”boendeförälder” och en ”umgängesförälder”. Lägg sedan till att det kan finnas/komma bonus- och halvsyskon i de båda hemmen och då kan det bli ännu svårare att få till väl fungerande familjerelationer och samhörighet om något barn bara är där varannan helg.

Du har funderingar angående tankesätt hos barn i den åldern. En fyraåring tänker och tolkar inte så mycket övergripande och har inte så välutvecklat tidsperspektiv, vilket än mer innebär behov av kontinuitet och tillgänglighet hos föräldern. Tänkande och tolkande kommer senare och då skulle det kunna innebära att han behöver hjälp i att förstå att det inte är hans fel eller ansvar att ena föräldern på ett sätt dragit sig undan.

Om man som förälder eller annan viktig vuxen i ett barns liv är intresserad av att lära sig att förstå och bemöta olika beteenden hos barn och förbättra relationerna, så ordnar till exempel BUP och socialtjänst olika typer av föräldrautbildningar med olika teoretisk grund.

Det är modigt att du vågar ställa frågan, då funderingar inom det här ämnet kan vara förknippade med både skuld och skam. Vi pratar sällan om det som fungerar mindre bra i våra familjer, trots att det finns många gemensamma vardagsproblem som alla skulle må bättre av om vi vågade ventilera. Jag önskar all lycka till med att hitta en lösning som fungerar väl för alla i familjen!

Related Posts

Leave a comment