fbpx
Jag får andra att rygga tillbaka, finns det hjälp att få?
#
Jag får andra att rygga tillbaka, finns det hjälp att få?

Vi fick en fråga från en besökare på vår hemsida där personens självbild ger henne problem både socialt och i arbetslivet och undrar vad man kan göra?

”Hej. 
Jag är en medelålders kvinna som tror mig vara bland det fulaste/mest oattraktiva som man kan vara. Att jag är ful har jag alltid tyckt men det har blivit värre de gånger jag inte varit i ett längre förhållande. Nu är jag skild efter många års äktenskap och min självbild är återigen att jag får andra människor (av alla åldrar o kön) att rygga tillbaka. Det begränsar mig otroligt, både socialt och yrkesmässigt. Det har inte heller hjälpt att vissa som är/varit mig nära har talat om för mig att mina tankar om mitt utseende stämmer till viss del. Finns det någon hjälp för mig?”

Hej!

Jag beklagar verkligen att du har denna upplevelse. Utifrån din beskrivning får jag intrycket att det du berättar om orsakar påtagligt lidande i ditt liv, även om jag inte har hela bilden klar för mig.

Du säger att du upplever dig vara oattraktiv och att du till viss mån fått dessa tankar om dig själv bekräftade av andra. Det jag undrar här är hur detta sett ut – har andra människor nära dig uttryckligen sagt att du är “ful”, eller finns det en möjlighet att du har gjort en tolkning av de saker som sagts? Generellt sett så brukar vi människor söka och tolka information på ett sätt som är i linje med de trosföreställningar vi har om världen och oss själva. Ett sätt att ta sig runt detta kan vara att du frågar dig själv om det finns något annat sätt att förstå eller tolka det som sagts till dig. Du kan också fundera på om det finns någon annan upplevelse du haft som talar emot dina negativa tankar om ditt utseende.

Bearbeta tvivel med självmedkänsla

En annan sak som jag noterar i din beskrivning är att du säger att du “återigen” upplever att du får andra att rygga tillbaka. Det låter med andra ord som att det förekommit tider i livet där du upplevt att andra inte ryggat tillbaka. Är det något som förändrats med ditt utseende som skulle leda till att andra ryggar tillbaka nu, eller är det möjligt att dessa tankar kommer upp som en följd av ditt övriga mående? När man genomgått en separation är det vanligt att man tvivlar på sig själv eller skuldbelägger sig själv. Tror du att dina nuvarande tankar till viss mån kan vara länkade till en sorg från separationen och känslor i anslutning till detta? Här är en länk till en blogg vi publicerade för en tid sedan, som handlar om självmedkänsla – kanske kan den hjälpa dig på vägen?

Jag undrar också lite kring det du skriver om att vara i ett “längre förhållande” och att det är när du inte varit i ett sådant som dina tankar om ditt utseende visat sig. Har dina före detta partners gett uttryck för uppfattningar som bekräftar dina tankar, och gjorde de då detta enbart i slutet av relationen? Om ja, är dessa uttalanden rimliga för dig att lägga vikt vid? När förhållanden tar slut är det vanligt med starka känslor, och vid starka känslor kan vi uttrycka oss på sätt som vi annars inte skulle gjort. Tror du detta kan vara fallet för dig?

Sök efter motbevis

Du säger också att du nyligen varit i ett mångårigt äktenskap. Om du blickar tillbaka till tiden för ditt äktenskap, kan du se något som utgör ett motbevis till de tankar du har om ditt utseende idag? Finns det exempelvis någon situation du kommer ihåg där din f.d. partner uttryckt sig positivt om ditt utseende och vad säger detta om dig?

Jag förstår att det du upplever måste vara väldigt påfrestande för dig. Försök dock att, som jag beskrivit ovan, förhålla dig frågvis till dina tankar. Att fokusera på negativa tankar och att vara hård mot sig själv när vi genomgår något svårt är mänskligt. Våra tankar måste dock inte stämma med verkligheten och vi kan träna upp vår förmåga att bemöta vår självkritik med självvänlighet. Kanske kan dessa tillvägagångssätt vara till hjälp för dig.

Ta hand om dig!

Porträttbild David Nicolaidis

David Nicolaidis
Leg. psykolog

Ställ en fråga

Har du en fråga som du vill ställa? Då är du välkommen att skicka in den till oss. ->  Gratis rådgivning online
Någon av våra legitimerade psykologer svarar på din fråga som sedan publiceras i vår blogg, anonymt så klart.

Related Posts

Leave a comment