fbpx
Går det att behandla ett övergrepp man inte minns?
#
FRÅGA:

Hej. Jag har en dotter som uppvisar symptom på PTSD och som tror sig varit utsatt för någon form av övergrepp. Hon minns dock ingenting. Går det att behandla psykologiskt utan att veta vad som hänt? Eller ska hon ha medicinsk hjälp? Vad ska jag göra som anhörig i en sån här situation?

Mvh Peter

SVAR:

Hej Peter!

Tack för frågan!

Det är inte alls ovanligt att människor som blivit utsatta för traumatiska händelser uppvisar svårighet att minnas delar och kanske hela den eller de traumarelaterade händelserna. Det kan vara en del av den traumatiserade människans upplevelsevärld och symtombild. Det kan t o m fungera som en ”skyddsmekanism” att undvika minnena av händelse(r) som är starkt förknippad(e) med överväldigande smärtsamma känslor.

Mitt ”enkla” råd är att din dotter bör få en fullständig bedömning gjord av en erfaren psykolog eller psykiater för att fastställa PTSD diagnosen och utesluta andra psykiatriska tillstånd. Det är viktigt att bedöma om symtomen just kan bero på PTSD och inte annan psykiskt tillstånd. På Social styrelsens hemsida om riktlinjer för PTSD kan man bl a läsa följande ”behandlingen är huvudsakligen psykologisk, eventuellt med tillägg av läkemedelsbehandling”.

Som förälder är det viktigt att stödja din dotter genom att visa förståelse för hennes svåra situation, var tillgänglig, öppen, skapa trygghet och stabilitet i hennes tillvaro samt ge hopp om att det finns effektiva evidensbaserade psykologiska metoder för att behandla PTSD och traumarelaterade tillstånd.

Hör gärna av dig om du vill att vi ska hjälpa dig med en bedömning.

Related Posts