fbpx

Testa din psykiska hälsa

Välmående
Med självskattningsskalan kan du testa hur du mår genom att mäta ditt upplevda välmående.
Depression
Detta är ett depressionstest som ger dig insyn om du bör söka hjälp för dessa besvär.
Sömnbesvär
Självskattningsformulär som mäter om du besväras av sömnlöshet.
Stress
Undersök med hjälp av detta test om du är stressad och ligger i riskzonen för utmattningsyndrom.
Oro
Genom detta självskattningstest kan du få en uppfattning om du behöver hjälp för orosproblem.
Ångest
Detta är ett ångesttest som ger dig insyn om du bör söka hjälp för dessa besvär.
Relationstest
Detta test ger dig ett mått på hur det står till med relationen till din partner.