fbpx

Testa din psykiska hälsa

Välmående
Denna självskattningsskala mäter ditt upplevda välmående, d.v.s. hur du mår psykiskt.
Depression
Med detta test får du en fingervisning om huruvida du behöver söka hjälp för dina besvär.
Sömnbesvär
Denna självskattning mäter i vilken grad du besväras av sömnlöshet.
Stress
Detta test visar om du är stressad och ev. ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom.
Oro
Med detta självskattningstest kan du få en uppfattning om du behöver hjälp med dina orosproblem.
Ångest
Detta ångesttest hjälper dig få en bättre bild av din ångestnivå och huruvida du kan behöva söka hjälp.
Relationstest
Detta test ger dig ett mått på hur det står till i relationen med din partner och om det kan vara dags att söka hjälp.