Test för ångest

Om testet

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) är en skattningsskala för depression och ångest. Skalan består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest, men just här har vi plockat ut depressionsfrågorna. Testet ska kombineras med depressionsdelen. Det tar bara några minuter att göra testet.

Instruktioner

Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar eftersom din spontana reaktion på varje påstående förmodligen är mer korrekt än ett svar du funderat på länge.

Hur ska jag tolka mitt resultat?

När du svarat på frågorna får du ett resultat på mellan 0 och 21 poäng. En hög poäng innebär en allvarligare grad av ångest.

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning  av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Vad ska jag göra om jag behöver hjälp?

Det är viktigt att få professionell hjälp om man mår dåligt och inte kan hantera besvären på egen hand. Du kan vända dig till din vårdcentral eller till en digital vårdgivare beroende på vad som passar dig bäst. Här på Pratamera kan du boka onlinesamtal med någon av våra legitimerade psykologer, psykoterapeuter eller läkare.

Du kan också få hjälp via ett av våra terapiprogram (iKBT) som du genomför med stöd av någon av våra legitimerade behandlare. Läs mer om våra terapiprogram här.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården. Fr.o.m. 1:a juli 2021 medför vårdkontakter med psykolog och läkare en patientavgift på 100kr (gäller chatt-, röst- och videokontakter). Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. För barn och ungdomar (fram till 1:a januari det år man fyller 20) och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.

 

Svara på frågorna nedan för att få ditt resultat
1.Jag känner mig spänd eller nervös
2.Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända
3.Jag bekymrar mig över saker
4.Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad
5.Jag känner mig orolig, som om jag hade ”fjärilar” i magen
6.Jag känner mig rastlös
7.Jag får plötsliga panikkänslor