Test för ångest

Om testet

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) är ett skattningsinstrument för depression och ångest. Skalan består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest, men just här har vi plockat ut ångestfrågorna. Testet ska kombineras med depressionsdelen.  Det tar endast några minuter att fylla i testet.

Instruktioner

Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge.

Poängsättning

Det går att få maximalt 21 poäng och minimum 0 poäng. En hög poäng innebär en allvarligare grad av ångest.

Hur ska du tolka ditt resultat?

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge en fingervisning av ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Vad ska jag göra om jag behöver hjälp?

Det är viktigt att ta professionell hjälp om man mår dåligt och inte kan hantera besvären på egen hand. Du kan vända dig till din vårdcentral eller så kan vi hjälpa dig, beroende på vad som passar dig bäst. Pratamera erbjuder hjälp av legitimerade psykologer och psykoterapeuter via nätet. Som en del av den offentliga hälso- och sjukvården är vår hjälp oftast kostnadsfri. Chatt- och röstsamtal kostar 0 kr. Videosamtal är gratis om du har frikort eller är under 20 år, i annat fall är kostnaden endast 100 kr (max  1150 kr).

 

Svara på frågorna nedan för att få ditt resultat
1.Jag känner mig spänd eller nervös
2.Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända
3.Jag bekymrar mig över saker
4.Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad
5.Jag känner mig orolig, som om jag hade ”fjärilar” i magen
6.Jag känner mig rastlös
7.Jag får plötsliga panikkänslor