Stresstest

Stresstest- en kvinna lutar sitt huvud i sina händer med ett illustrerat kaos av tankar syns ovanför hennes huvud

Om testet

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) är ett självskattningstest som visar hur nära du är att kunna drabbas av utmattningssyndrom. Testet innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Testet har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet.

Instruktioner

Läs igenom varje fråga och välj det alternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna. Vartannat svarsalternativ (0, 2, 4 och 6) består av en beskrivning (t.ex. ”Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig”). Om du inte upplever något av dessa svarsalternativ som helt rätt, kan du istället välja något av de svarsalternativ som inte innehåller en beskrivning (1, 3 och 5).

Hur ska jag tolka mitt resultat?

Alla svar summeras till en totalpoäng mellan 0 och 54 poäng. Om resultatet är över 18 poäng bedöms du ligga i riskzonen för utmattning.

Det är dock viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning  av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Vad ska jag göra om jag behöver hjälp?

Det är viktigt att få professionell hjälp om man mår dåligt och inte kan hantera besvären på egen hand. Du kan vända dig till din vårdcentral eller till en digital vårdgivare beroende på vad som passar dig bäst. Här på Pratamera kan du boka onlinesamtal med någon av våra legitimerade psykologer, psykoterapeuter eller läkare.

Du kan också få hjälp via ett av våra terapiprogram (iKBT) som du genomför med stöd av någon av våra legitimerade behandlare. Läs mer om våra terapiprogram här.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården. Vårdkontakter med psykolog och läkare medför en patientavgift på 100kr (gäller chatt-, röst- och videokontakter). Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. Fram till 1:a januari det år man fyller 20 och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.

 

Svara på frågorna nedan för att få ditt resultat
1.Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t. ex. läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och tv-tittande.
2.Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden
3.Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?
4.Tänk efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika vardagliga situationer
5.Beskriv hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad
6.Tänk efter hur god din sömn varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej
7.Tycker du att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck, som t.ex. ljud, ljus, dofter eller beröring?
8.Hur reagerar du på krav som du upplever ställs på dig i vardagen? Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv
9.Beskriv hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0.