Sömntest: Hur sover du?

Om testet

Detta är ett test om sömn. Syftet är att få fram ett mått på vilken besvärsgrad av sömnbesvär du upplever. Testet är framtaget av sömnforskaren Charles M. Morin et al.

Instruktioner

Läs igenom varje fråga och välj det svarsalternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna. Skalan består av sju frågor som utvärderar insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret bekymrar dig som individ.

Hur ska jag tolka mitt resultat?

Alla svar summeras till en totalpoäng mellan 0 och 28 poäng. En högre poäng indikerar svårare sömnproblem.

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning  av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Vad ska jag göra om jag behöver hjälp?

Det är viktigt att få professionell hjälp om man mår dåligt och inte kan hantera besvären på egen hand. Du kan vända dig till din vårdcentral eller till en digital vårdgivare beroende på vad som passar dig bäst. Här på Pratamera kan du boka onlinesamtal med någon av våra legitimerade psykologer, psykoterapeuter eller läkare.

Du kan också få hjälp via ett av våra terapiprogram (iKBT) som du genomför med stöd av någon av våra legitimerade behandlare. Läs mer om våra terapiprogram här.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården. Vårdkontakter med psykolog och läkare medför en patientavgift på 100kr (gäller chatt-, röst- och videokontakter). Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. Fram till 1:a januari det år man fyller 20 och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.

 

Svara på frågorna nedan för att få ditt resultat
1.Hur stora svårigheter har du att somna in?
2.Hur stora problem har du med uppvaknanden under natten?
3.Hur stora problem har du med att vakna för tidigt?
4.Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?
5.I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga funktionsförmåga (t.ex. trött under dagen, förmåga att fungera på arbetet och med vardagsysslor, koncentration, minne, humör o.s.v.)?
6.Hur märkbart är det för andra att dina sömnproblem sänker din livskvalitet?
7.Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem?