Sömntest: Hur sover du?

Om testet

Detta är ett sömntest som avser att mäta sömnlöshet. Syftet med formuläret är att snabbt få fram ett mått på besvärsgrad av sömnbesvär. Testet är framtaget av sömnforskare (Morin et al).

Instruktioner

Läs igenom varje fråga och välj det alternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna. Skalan består av sju frågor som utvärderar insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret bekymrar individen.

Poängsättning

Alla frågor summeras till en totalpoäng. Totalpoängen är 0-28. En högre poäng indikerar svårare sömnproblem.

Hur ska du tolka ditt resultat?

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge en fingervisning av ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Vad ska jag göra om jag behöver hjälp?

Du kan vända dig till din vårdcentral eller så kan vi hjälpa dig, beroende på vad som passar dig. Pratamera erbjuder psykologisk behandling online via videosamtal och terapiprogram. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär samtal för 250 kr, högkostnadsskydd (frikort) och samtal är gratis om du är under 20 år (minimiålder 18 år).

 

 

Svara på frågorna nedan för att få ditt resultat
1.Hur stora svårigheter har du att somna in?
2.Hur stora problem har du med uppvaknanden under natten?
3.Hur stora problem har du med att vakna för tidigt?
4.Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?
5.I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga funktionsförmåga (t.ex. trött under dagen, förmåga att fungera på arbetet och med vardagsysslor, koncentration, minne, humör o.s.v.)?
6.Hur märkbart är det för andra att dina sömnproblem sänker din livskvalitet?
7.Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem?