Självkänsla är uppfattningen som vi har om vår egen värdegrund och förmåga. Att vi har tillit till vår egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se oss själva som en värdefull individ. En person med hög självkänsla har oftast en positiv syn på sig själv och sina förmågor, vilket kan leda till ökad självtillit och lycka. Hur vi uppfattar vår självkänsla kan påverkas av många faktorer, till exempel barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.

Se även: Självtest - Testa din psykiska hälsa

Ett vanligt symptom på låg självkänsla är att man har negativa tankar om sig själv, som ”jag är värdelös”, ”jag duger inte”, ”ingen tycker om mig”. Självkritik och skam kan fylla en funktion när vi gjort något fel som utgör en risk för våra relationer eller sociala position. En del människor utvecklar dock en överdriven hård kritik mot sig själv som snarare begränsar och gör skada istället för att vara hjälpsamt. Det är inte helt ovanligt att denna självkritik förekommer vid olika typer av psykisk ohälsa – däribland depression.

Den animerade filmen Alfred & Shadow – A short story about self-critism är kortfilm på engelska skapad av Anne Hilde Vassbø Hagen. Syftet med denna film är att visa hur självkritik kan fungera och hur det får oss att må, men också att visa hur vi kan göra för att bemöta denna självkritik.

Personer som lider av låg självkänsla kan uppleva att det påverkar deras liv i stor utsträckning, till exempel kan det hindra dem från att leva sitt liv som de vill, eller göra det svårt för dem att vara sig själv i relationer med andra. Att man har låg självkänsla behöver inte vara ett problem i sig, men det kan innebära att man blir extra sårbar för att utveckla psykisk ohälsa som till exempel ångest eller depression.

Det finns god hjälp att få för den som vill jobba med sin självkänsla eller andra psykiska besvär. Främst handlar det om psykologisk behandling i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Upplever du att du vill ha hjälp så tveka inte att höra av dig till oss på PrataMera eller till en annan vårdgivare, till exempel din vårdcentral.   

Ta hand om dig. 

PrataMeras program
Må bättre med självmedkänsla
Få kunskap och verktyg som kan hjälpa dig träna upp din förmåga att vara mer förstående mot dig själv och hitta nya sätt att förhålla dig till dig själv som du mår bättre av på kort och lång sikt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram