Psykisk hälsa eller psykiskt välbefinnande kännetecknas av att man känner tillfredställelse och mening med livet. Att vara engagerad i sitt liv, att utveckla sina styrkor och färdigheter. Det handlar även om att känna njutning, lust och lycka. Men livet går ju upp och ner för oss alla. Hur kan vi ge oss förutsättningar för att minska vårt lidande i livets upp och nergångar? Går det att välja att må bra?

Du ska snart få tips om vad du själv kan göra för att öka ditt välmående – men först behöver vi titta lite på vad som faktiskt påverkar hur vi mår.

Se även: Självtest - Testa din psykiska hälsa

Vad kan få oss att må dåligt?

Nästan alla drabbas någon gång av psykisk ohälsa, som ångest, nedstämdhet eller stress. Vårt mående påverkas både av vilka gener vi fått, till exempel sårbarhet för sjukdomar och hur känsligt vårt nervsystem är. Om vi har ett känsligt nervsystem kan vi lättare uppleva stress då vårt hot-och flyktsystem lättare triggas i gång. Även händelser vi utsätts eller har utsatts för påverkar vårt mående. Vi kan bli mer sårbara om vi upplever många stressfyllda händelser. Våra gener kan vi inte påverka, men vi kan lära oss strategier för hur vi kan hantera motgångar eller kriser.

Vad ger ditt liv mening?

Vad upplever du ger dig en känsla av mening, vad gör att ditt liv känns meningsfullt? Inom såväl existentiell terapi som KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance Commitment Therapy) jobbar man mycket med livsvärden. Varje människa behöver undersöka vad som ökar just ens egen känsla av mening och glädje i livet. Att leva det liv man faktiskt värderar, handlar om att leva autentiskt. Detta är inte lätt och vi fastnar ibland i rädslor om allt ifrån vad som ska eller kan hända, oro för separationer, katastroftankar inför framtiden o.s.v.

Att leva det liv man önskar och drömmer om kan vara utmanande och kräver mod. Här handlar det om att först undersöka vad vi värderar och sedan börja gå mot dessa riktningar, även när man möts av utmaningar på vägen. Självklart är inte vad som helst möjligt i våra liv, vi lever alla med olika begränsningar. Men ofta finns det faktiskt fler möjligheter och val än vi kanske först ser!

Vad är lycka?

Att dela med sig till andra och hjälpa andra skapar känslor av lycka i oss. I en undersökning kunde man se att om man fick 100 kr för att spendera på något till sig själv jämfört med att man fick 100 kr för att ge något till någon annan, så upplevde människor som gjorde något för någon annan mer lycka än de som spenderade pengarna på sig själv. Så att hjälpa andra har också en positiv effekt på vår känsla av lycka.

Vad kan du själv göra för att öka ditt välmående?

Ta hand om dig!

Läs även: Må bättre med rörelse, sömn och gemenskap

 

*Anders Hansén: ”Depphjärnan : Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram