fbpx

Så fungerar det

Hos oss kan du få psykologisk behandling i samtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut, genom att gå ett iKBT-program eller delta i olika former av gruppbehandlingar. Vi erbjuder psykoterapi på samma nivå som du kan få hos en vårdcentral.
Här kan du läsa mer om hur det går till, från att du bokar din första kontakt till utvärdering av din avslutade behandling.

1. Boka tid

Du börjar med att boka en tid för chatt-, röst- eller videosamtal med en av våra legitimerade psykologer eller psykoterapeuterVid nybesök får du i samband med din bokning ett formulär med frågor om ditt mående, en s.k. screeningsom du svarar på via en länk som skickas till din e-postadress. Dina svar ger din behandlare bättre förutsättningar att bemöta och hjälpa dig på bästa möjliga sätt inför er första kontakt. 

2. Bedömning

Oftast räcker det med några samtal för att du och din behandlare ska kunna ringa in vad dina besvär handlar om och vilken slags behandling som kan vara lämplig. Här är det vanligt att du får svara på fler formulär på en djupare, mer avgränsad nivå än den inledande screeningen.  

I början av din behandling kan du bli erbjuden att delta i en grupp eller ett terapiprogram om det kan passa din situation och behov bättre än vanlig samtalsbehandling.

Du får även svara på ett formulär av medicinsk karaktär som gås igenom av läkare. Beroende på dina svar kan detta leda till att du erbjuds samtal med vår läkare för att utesluta medicinska orsaker till ditt mående.  

Om iKBT-program
Om du bokar ett av våra iKBT-program inleds även detta med att en av våra behandlare hjälper dig bedöma om programmet är en lämplig behandlingsform för just dig och dina besvär, eller om det finns ett annat bättre alternativ. 

Om det inte känns bra
Om du känner att det inte riktigt ”klickar” med din behandlare kan du självklart byta – att känna förtroende och trygghet i den personliga kontakten är viktigt för att ditt förändringsarbete till ett bättre mående ska gå så bra som möjligt.

3. Behandling

När bedömningen är gjord kommer du och din behandlare överens om ett behandlingsupplägg, t. ex.  vilka mål ni ska arbeta mot och hur ofta eller på vilket sätt ni ska ha kontakt.  

En psykologisk behandling med individuella samtal innebär vanligtvis 10–15 samtal tillsammans med din behandlare. I behandlingen ingår i regel uppgifter eller övningar att göra mellan era samtal. Det kan t. ex. handla om att öva upp förmågor eller sätt att tänka och agera i din vardag. Det kan också vara material du tar del av för att öka din förståelse och kunskap kring ditt mående. 

Om du går ett iKBT-program arbetar du mycket på egen hand, men du får regelbundet stöd och återkoppling på det arbete du gör av en av våra behandlare. 

Vårt behandlingsupplägg kan innebära fler än en kontakt per vecka, med en blandning av långa och korta kontakter tex hemuppgifter.

4. Avslut och utvärdering

När din behandling är avslutad får du återigen svara på samma formulär som i bedömningsfasen, så att både du och vi kan utvärdera hur behandlingen påverkat ditt mående.  

Du får också utvärdera hur du upplevt behandlingen, din behandlare och det generella omhändertagandet hos oss på Pratamera. Vi är måna om att du känner dig nöjd med både behandlingen och bemötandet hos oss, så om det är något du inte är nöjd med vill vi gärna uppmuntra dig till att meddela oss detta antingen genom din behandlare eller genom att kontakta oss via Mina sidor.

Frågor?

Svar på de vanligaste frågorna hittar du under Vanliga frågor. Om du inte får din fråga besvarad kan du höra av dig till oss så hjälper vid dig. 

Boka tid