fbpx

Bolagsinformation

Pratamera är ett företag med 40 anställda och som bedriver verksamhet inom vård och psykisk hälsa, både inom privat verksamhet men också inom ramen för offentlig vård.
Vision  

 Vår vision är att ge så många som möjligt bättre förutsättningar att må bra och utveckla sin psykiska hälsa.  

 

Affärsidé

 Med hjälp av modern digital teknik i kombination med evidensbaserad psykologi vill vi hjälpa människor förebygga och förbättra sin psykiska hälsa, oavsett vilka geografiska eller ekonomiska förutsättningar de har.  

 

Värderingar 

Som en del av kvalitetsarbetet bedriver verksamheten ett värdegrundsarbete som ligger till grund för hur vi som organisation ska leverera en kvalitativ vård gentemot våra patienter och övriga intressenter. 

Våra värdeord är:  

Värme 

“Jag använder min medmänsklighet och fingertoppskänsla för att skapa
en personlig och tillitsfull relation med varje person jag möter.”
 

Engagemang 

”Jag lyssnar, frågar, leder och lär med genuint intresse och stor
generositet utifrån vad de personer jag möter behöver och önskar.”
 

Professionalism  

”Jag agerar tryggt och självklart utifrån mina kunskaper och min yrkeserfarenhet, med lyhörd respekt för de personer jag påverkar i mitt uppdrag.”  

Utveckling 

”Jag är nyfiken på och ödmjuk inför andras expertis och den utveckling
som sker inom mitt kunskapsområde och i branschen.” 

..

Verksamhetsbeskrivning

Pratamera bedriver verksamhet inom ramen för behandling av psykisk ohälsa. Vården som ges är internet-baserad och genomförs på distans genom företagets webbtjänster. Pratamera tillhandahåller även läkarkontakt för medicinsk screening och enklare avhjälpande åtgärder. Tjänsterna innefattar:

▪ Samtalsterapi
▪ Internetbehandling – självhjälpsprogram med behandlarstöd
▪ Gruppbehandling
▪ Läkarkontakt

Omfattningen på tjänsterna ska motsvara primärvårdsnivå. Verksamheten ska utföras så att Hälso- och sjukvårdslagens kvalitetskrav uppfylls för patienten avseende vård och behandling.

 

Organisation och ledning

Pratamera är ett företag med 40 anställda. Vi har en ledningsgrupp som består av VD, verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, teamchef och marknadsansvarig. Vår personal har blandad kompetens och utbildning och bland annat har vi vårdadministratörer, kuratorer, sexolog, leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, samordnare, leg läkare, webmaster/orginalare, och copywriter. Vi har tillgång till och arbetar nära med konsulter inom marknadsföring & IT/programmering.

 

Kvalitetssäkring & systematiskt arbetsmiljöarbete

Verksamheten har ett utvecklat ledningssystem som möter kraven för systematisk kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Här beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som ska både styra och stötta verksamheterna för att säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för området. Här finns även policys och ansvarsbeskrivningar som rör verksamheten.

Här kan du ta del av Pratameras senaste årsberättelse kring kvalitetssäkring (pdf-dokument).

På Pratamera bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen. Våra sjukskrivningstal ligger för närvarande på:

▪ 2021 3,74 sjukdagar per anställd/år
▪ 2020 3,5 sjukdagar per anställd/år

 

Kollektivavtal

Pratamera kommer inom kort ha kollektivavtal med Alemga/vårdföretagarna.

 

Ägare

Pratamera.nu drivs och ägs av Pratamera Sverige AB (559166-1771) 
Mer information, klicka här.

 

Styrelse/ekonomi

För bolagsinformation och ekonomisk översiktklicka här.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan. Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar på vardagar.

    Pratamera Sverige AB, org.nr. 559166-1771,  Västanbäck 45 791 94 Falun, 023-29198, kontakt@pratamera.nu