Självtest

Depression

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) är en skattningsskala för depression och ångest. Vi använder en något förkortad variant och det tar bara några minuter att göra testet.
Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Din spontana reaktion på varje påstående förmodligen är mer korrekt än ett svar du funderat på länge.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram