Vägen ut ur stress och utmattning
#

Vägen ut ur utmattning och stress

Håller stressen på att ta över ditt liv, eller har den redan gjort det? Är du på väg in i en utmattning eller är du redan där? Behöver du nya strategier för att hantera din situation och ditt mående?

Den här gruppen riktar sig till dig som vill få kunskap och insikt om stress och utmattning och behöver konkreta verktyg som kan hjälpa dig att återhämta dig från stress eller utmattning – och hitta en hälsosam balans som håller i din vardag på lång sikt.

Så här går en grupp till

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.

När du anmält dig kommer du att få göra en s.k. screening, så att våra behandlare inför gruppstart kan bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och så att du kan utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen.

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Första tillfället går vi genom bakgrunden till och symptom på stress och utmattning. Vi fokuserar på vad som skapat din stress och hur du vill ha det framöver.

Under andra tillfället ligger fokus på att “sluta springa”, d.v.s. minska stress.

Tredje tillfället pratar vi om olika typer av återhämtning och går igenom konkreta strategier för att återhämta sig från stress och utmattning.

Under fjärde och sista tillfället fortsätter vi prata om olika verktyg för att ha balans och hålla i längden.
Vi kommer även in på vad du kan och behöver göra för att fortsätta ta steg framåt.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera screeningformulär.  Du behöver svara så snart du kan så att våra behandlare hinner bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har inför gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du kan jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan du, om du vill, arbeta med hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Torsdag 12/5. De andra gruppträffarna är den 19/5, 26/5 och 2/6.

Torsdagar kl. 13.00-14.00 

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Kristina AhlmanDu kommer att möta Kristina Ahlman, legitimerad psykolog

Anna Lindeoch kurator Anna Linde som tillsammans håller i träffarna.

De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under om oss. 

Nästa planerade uppstart av ”Vägen ut ur stress & utmattning” är torsdag 30/6.
Anmälan öppnar 13/5 på www.pratamera.nu/grupper .

Related Posts