Vägen ut ur oro & ångest
#

Vägen ut ur oro och ångest

Är ångest ett hinder för dig i din vardag? Kanske brukar du tacka nej till middagar, resor och fester p.g.a. din ångest? Kanske tackar du ja ibland, för att du så gärna vill våga, men våndas under tiden och önskar att du aldrig gått dit?

Den här gruppen är till för dig som vill lära dig hantera din ångest så att den inte längre styr ditt liv. Under gruppens gång kommer du få lära dig och arbeta med strategier och konkreta verktyg som hjälper dig hantera ångestrelaterade tankar och beteenden som negativa tankar, oro och undvikande.

Så här går en grupp till

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen. 

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarnaLäs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under första tillfället går vi igenom vad oro och ångest är. Vi tittar närmare på varför vi har ångest, hur inlärning spelar en roll för utvecklingen av rädslor och jobbar sedan med att kartlägga vår egen ångest för att förstå vad som triggar den och vad som gör att den inte försvinner av sig själv.

Andra tillfället handlar om ångestdrivna beteenden och hur vi stegvis kan utmana våra rädslor och vänja oss vid ångesten. Vi tittar på vanliga tankar och känslor vid ångest, och hur vi kan bemöta och hantera dem.

Under tredje tillfället tittar vi närmare på hur vi kan använda oss av acceptans, självmedkänsla och mindfulness för att hantera ångest och jobbiga känslor.

Under fjärde och sista tillfället provar vi olika sätt att tackla problem som vi stöter på i vardagen. Vi sammanfattar tillfällena och pratar om hur vi kan planera framåt för att minska risken att falla in i gamla hjulspår och ökad ångest igen.

 

Inför träffarna:
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.  

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankIDEnligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Tisdag den 31/5. De andra gruppträffarna är den 7/6, 14/6 och 21/6.

Tisdagar kl. 19.00-20.00 

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Kristina AhlmanDu kommer möta Kristina Ahlman, legitimerad psykolog

Bild på Mathias Anundssonoch Mathias Anundsson, legitimeras psykoterapeut, som tillsammans håller i träffarna.

De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Nästa planerade uppstart av ”Vägen ut ur oro & ångest” är tisdag 28/6.
Anmälan öppnar 1/6 på www.pratamera.nu/grupper .

Related Posts