Vägen ut ur oro & ångest
#

Vägen ut ur oro & ångest

Är ångest ett hinder för dig i din vardag? Kanske brukar du tacka nej till middagar, resor och fester på grund av  din ångest? Kanske tackar du ja ibland, för att du så gärna vill, men våndas under tiden och önskar att du aldrig gått dit?

Det här programmet är till för dig som vill lära dig hantera din ångest så att den inte längre styr ditt liv. Under de fyra veckorna kommer du få lära dig om  och arbeta med strategier och konkreta verktyg som hjälper dig hantera ångestrelaterade tankar och beteenden som negativa tankar, oro och undvikande.

Läs mer om upplägget under Fördjupad information.

Så här går programmet till

Programmet är en fyra veckors korttidsbehandling för dig som har mildare psykiska besvär.

  • Din medverkan är kostnadsfri och sker online via videosamtal.
  • Veckodag och tid: Tisdagar kl. 19.00-20.00
  • Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna.
  • Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle.
  • Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.
  • Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program samtidigt, du kan endast delta i ett. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i programmet

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en så kallad screening. Detta görs för att våra behandlare inför uppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär de enskilda deltagarna har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista träffen. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

För att skydda din rätt till god och kvalitativ vård, så journalförs din medverkan. Därför behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID när du anmält dig. Pratamera.nu är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och hos oss får du psykoterapi på samma nivå som du skulle få på din vårdcentral, det vill säga på primärvårdsnivå. 

Medverkande
Kristina Ahlman
Kristina Ahlman,
leg. psykolog

Bild på Mathias Anundsson
Mathias Anundsson, leg. psykoterapeut

Du kommer möta Kristina Ahlman, legitimerad psykolog och Mathias Anundsson, legitimerad psykoterapeut som tillsammans håller i träffarna. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under första tillfället går vi igenom vad oro och ångest är. Vi tittar närmare på varför vi har ångest, hur inlärning spelar en roll för utvecklingen av rädslor och jobbar sedan med att kartlägga vår egen ångest för att förstå vad som triggar den och vad som gör att den inte försvinner av sig själv.

Andra tillfället handlar om ångestdrivna beteenden och hur vi stegvis kan utmana våra rädslor och vänja oss vid ångesten. Vi tittar på vanliga tankar och känslor vid ångest, och hur vi kan bemöta och hantera dem.

Under tredje tillfället tittar vi närmare på hur vi kan använda oss av acceptans, självmedkänsla och mindfulness för att hantera ångest och jobbiga känslor.

Under fjärde och sista tillfället provar vi olika sätt att tackla problem som vi stöter på i vardagen. Vi sammanfattar tillfällena och pratar om hur vi kan planera framåt för att minska risken att falla in i gamla hjulspår och ökad ångest igen.

 

Inför träffarna:
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en så kallad screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.  Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta på träffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankIDEnligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående program. Detta för att du ska kunna fokusera helt på programmet och hemuppgifterna du får. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Startdatum:
Tisdag den 11/10 kl. 19.00-20.00

De följande träffarna:
18/10, 25/10, 1/11

Plats:
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Se i efterhand:
Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Nästa planerade uppstart av ”Vägen ut ur oro & ångest” är tisdag 15/11.
Anmälan öppnar 12/10 på www.pratamera.nu/grupper .

DELTA I ETT AV VÅRA PROGRAM ONLINE

Hos oss har du möjlighet att vara med i ett program där du får kunskap och praktiska strategier för att förebygga och hantera nedstämdhet, depression, oro, ångest, svåra känslor, grubbel, ältande och andra former av psykisk ohälsa som hindrar dig i din vardag.

Related Posts