fbpx
Utvecklas med ditt barn
#

Den här gruppen är till för dig som har barn i förskole- till högstadieålder och upplever att du och ditt barn lätt hamnar i konflikt, har svårt att kommunicera med varandra eller triggar varandra till beteenden som gör er relation utmanande. Du kanske känner dig ensam i din ”kamp”, upplever stress kring situationen och behöver hjälp att hitta nya sätt att nå fram till och stötta ditt barn i hens utveckling och självkänsla – men också få verktyg för att må bättre själv.

Under de fyra gruppträffarna kommer vi lära oss om barns utveckling och hur vi kan bemöta och kommunicera med våra barn och ungdomar med mindre risk för konflikter och tjat. Du får lära dig om socialt samspel, hur du kan minska risken för stress och öka kvaliteten i relationen med ditt barn.

Här är några reflektioner från tidigare deltagare i gruppen:

”Gillade Kristinas lugn och tempo, pedagogiskt material och återkommande förslag kring känsloreglering som var bra påminnelser!”

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter när du anmäler dig.

När du anmält dig kommer du att få göra en s.k. screening, så att våra behandlare inför gruppstart kan bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och så att du kan utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen.  

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Första träffen ägnar vi åt hjärnans utveckling och hur vardagsstress kan vara kopplad till kroppen. Vi tittar på olika stressfaktorer som brist på sömn, hunger, törst, ljudnivå, visuella stimuli, känslighet för beröring, temperatur, m.m. och går igenom strategier för att hantera dem.

Under andra träffen går vi igenom våra egna och våra barns känslotillstånd. Vi pratar om hur vi kan förstå starka känsloreaktioner och hur de påverkar hur vi fungerar i vardagen.

Den tredje träffen ägnar vi åt funktioner som är viktiga för våra barn och ungdomars lärande i förskolan och skolan. Vi pratar om barnens behov utifrån inlärningssituation och skolkontext.

Den fjärde och sista träffen handlar om sociala relationer och hur vi på bästa sätt kan främja social utveckling och interaktioner.

Vi kommer i denna grupp inte att gå in på svår autism, svår ADHD eller utvecklingsstörning eftersom du och ditt barn i dessa fall behöver specialistpsykiatrisk hjälp från Barnhabiliteringen eller BUP.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna introduceras under träffarna och är frivilliga,  men det är något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Måndag 3/1. Övriga träffar är den 10/1, 17/1 och 24/1.

Måndagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Kristina Ahlman, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra psykoterapeuter och/eller andra behandlare. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Related Posts