fbpx
Unga mår allt sämre - eller?
#

En ny rapport från Mind visar att unga människors psykiska ohälsa är ett stort folkhälsoproblem. Trots detta så har ändå inte allvarligare psykisk ohälsa ökat den senaste tioårsperioden. 

Ständigt kommer nya rapporter om hur den psykiska ohälsan bland unga är ett växande problem. Unga upplever sig ha fler psykiska besvär och de söker också hjälp för dessa i större utsträckning. Likaså har användningen av antidepressiv medicin ökad avsevärt under de senaste tio åren.

Trots detta är det viktigt att media inte ger en ensidig bild menar Minds generalsekreterare Karin Schultz:

– Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa då det finns en risk att alarmistiska budskap påverkar unga negativt och förmedlar en känsla av hopplöshet.

Unga idag upplever i större utsträckning psykosomatiska symptom än tidigare,  vilket signalerar vikten av att ta dessa förändrade livsförutsättningar på allvar och att stärka ungas förmåga att kunna hantera detta. De yngre generationerna är överlag mer öppna med känslor och är överlag bättre på att både identifiera och förmedla känslor än tidigare generationer. I annan skillnad är att dessa symptom leder till en diagnos i större utsträckning vilket gör att det påverkar statistiken.

– Ibland är svaret inte en diagnos eller medicin utan att som ung få gehör för problem i sin specifika situation. Genom att utgå från ungas behov och lyssna kan vi lättare förstå deras utmaningar, säger Karin Schulz.

Minds Rapport visar att det idag är lätt att individualisera dåligt mående, och att man försöker hitta lösningens hos varje enskild individ, och det finns en stor risk att det blir en slagsida åt behandling och medikalisering. Samtidigt belyser också rapporten att unga som är i behov av hjälp måste få stöd mycket snabbare samt att det sker koordinerat och är mer skräddarsytt för den unika personen.

Slutsatserna (och rekommendationerna) i rapporten är:

1. Sjukdomsförklara inte i onödan
2. Ge unga färdigheter som hjälper dem hantera livet
3. Ge bättre vård till utsatta unga
4. Var närvarande som medmänskliga vuxna

Det går att läsa rapporten i sin helhet här under.

Rapport – Kort version
Rapport – Lång version

 

(Källa: Mind)

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Related Posts

Leave a comment

nio + tretton =