fbpx
Träning kan motverka depression
#

Ny forskning som publicerats i The American Journal of Psychiatry visar att träning kan förebygga depression. Enligt studien kan det räcka med endast en timme per vecka för att undvika framtida depressioner. Däremot fann man ingen förebyggande effekt när det gäller ångestrelaterade besvär.

Att träning ska ha effekt för olika psykiska problem har länge varit känt, men nu har en ny stor studie visat på samband mellan motion och minskad risk för depression. Studien genomfördes på 33000 norrmän under en period av 11 år, och man samlade under tiden in data om träningsmängd samt depressions- och ångestsymptom. Resultatet visar, enligt forskarna, att små mängder träning kan förhindra depression oavsett ålder och kön.

Första gången man har kunnat visa effekten
Sam Harvey, en av professorerna ansvarig för studien, säger enligt huffingtonpost:

”Vi har länge vetat att träning har effekt vid behandling av depressionssymptom, men detta är första gången en kvantitativ studie har kunnat visa vilken preventiv effekt fysisk aktivitet har när det gäller att minska framtida depressioner.”

Enligt Sam är studien extra spännande eftersom:

”Resultatet visar att relativt små mängder med träning – från en timme per vecka – kan ha ett betydande skydd för depression”

”Det finns mycket att vinna”
Enligt forskarna finns det mycket att vinna på att integrera träning vid behandling för psykiska problem. Speciellt eftersom effekten av träning vid depression, oavsett vilken intensitet det rör sig om, har liknande effekt som vid behandling med antidepressiv medicin och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Man vet dock inte varför det har effekt vid depressionssymptom, men forskarna tror att det har att göra med olika fysiska och sociala fördelar vid fysiskt aktivitet.

(Källa:The American Journal of psychiatry)

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Related Posts

Leave a comment

2 × 4 =