Självtest

Quiz finish

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) är en skattningsskala för depression och ångest. Vi använder en något förkortad variant och det tar bara några minuter att göra testet.
Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Din spontana reaktion på varje påstående förmodligen är mer korrekt än ett svar du funderat på länge.

DITT RESULTATA

Ditt testresultat visar att det kan finnas en depressions- och ångestproblematik. Vi rekommenderar att du försöker ta tag i detta på egen hand eller att du söker professionell hjälp för dina
Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Fakta och råd

Du kan vända dig till din vårdcentral eller få snabb hjälp av oss på PrataMera.

  • Läs mer om depression här
  • Ett första steg till ett bättre mående kan vara PrataMeras Program, läs mer här.
  • Du kan också beställa tid för samtal, boka tid här.

PrataMeras Program

Våra Program är oftast ett utmärkt första steg till ett bättre mående.

Läs mer om våra olika kortprogram, där du kan delta utan kostnad.
Till program
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram