fbpx

SPELBEROENDE

Programmet ”Game Over” är till för dig som spelar för mycket. Huvudsakligen är programmet inriktat på dig som spelar med pengar, men kan i viss mån även passa dig som har problem med för mycket dataspel. I programmet får du både kunskap för att förstå hur det kan bli som det blir, och redskap för att kunna minska eller helt avstå från spelande. Programmet bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge mycket bra resultat vid en lång rad problemområden, bland annat spelberoende.

  • Professionell bedömning via chatt/video
  • 11 olika avsnitt med fakta och övningar baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Funkar endast via dator

PROGRAMMET

I programmet arbetar du på ett liknande sätt som du skulle ha gjort i en traditionell KBT-terapi.  Programmet är upplagt på 8 avsnitt som du till viss del kan genomföra i din egen takt – även om vi rekommenderar att man genomför ungefär ett avsnitt per vecka. Du har tillgång till programmet under 12 veckor.

De flesta avsnitt innehåll några stycken med information som är kopplad till avsnittet. Det kan handla om fakta om varför man blir spelberoende, vad som händer i hjärnan – eller om hur våra tankar och känslor fungerar. Uppgiftsavdelningen är det mest centrala i programmet. Du arbetar med en eller två nya uppgifter per avsnitt. Vi rekommenderar att du använder ungefär en vecka till varje uppgift – även om vissa uppgifter kan ta längre tid. För att programmet ska fungera som bäst rekommenderar vi att du försöker avsätta en tid (ca 20 – 30 min) varje dag till att fundera och arbeta med uppgifterna. Exempel på uppgifter kan vara att undersöka sina egna beteendemönster lite noggrannare än man gör normalt – för att bättre förstå vad som styr att man gör på ett visst sätt. En annan uppgift är att arbeta med det man kallar ”negativa automatiska tankar”.

  • Spelade timmar

FORMULÄR

Under programmets gång fyller du med jämna mellanrum i formulär med frågor relaterade till ditt mående och fungerande. Resultatet från dina svar visas sedan i grafisk form. På så sätt kan du följa din utveckling under programmets gång.

BEHANDLARSTÖD

Forskning har visat att terapi på nätet, i form av terapiprogram, är lika effektivt som ansikte-mot-ansikte behandling för specifika problem. För att få bästa möjliga resultat erbjuder vi terapiprogram med stöd av en psykolog. Det kan ske genom chatt- eller videosamtal.

program

Om du är intresserad av att gå ett terapiprogram kan du boka en tid för bedömning eller kontakta oss om du har frågor.