fbpx

TERAPIPROGRAM

Genom oss kan du gå ett terapiprogram, sk. internet-KBT, med stöd av psykolog. Vi erbjuder olika typer av program, som är upplagda som kurser, där du arbetar med olika verktyg och metoder veckovis. Programmet är kostnadsfritt men du betalar 250 kr för varje samtal hos psykolog. Allt ingår i högkostnadsskyddet (frikort gäller) och är gratis under 20 år.
PROGRAM VI ERBJUDER

Här kan du se samtliga program vi erbjuder. Det görs alltid en bedömning av psykolog innan programstart och man bedömer också lämpligheten för att gå ett program.

#
Oro och ångest

Arbeta utifrån KBT med din panikångest, sociala fobi eller generaliserade ångest.

#
Depression

Detta program är till  för att du på egen hand ska kunna arbeta med nedstämdhet eller depression.

#
Självkänsla

Kunskap och metoder för att ändra dina vanor och beteenden för en ökad livskvalitet och självkänsla.

#
Stresshantering

Öka ditt lugn och lär dig hantera stress med hjälp av vetenskapligt förankrade metoder för stresshantering i detta program.

#
Sömnproblem

Sömnprogrammet är ett hjälpmedel för att hantera  insomni – svårigheter att somna, tidigt uppvaknande eller många uppvaknanden.

#
Kost och motion

Kost och motion är till för dig som på egen hand vill arbeta för att känna dig starkare, gladare och mer nöjd med dig själv och livet.

#
Alkoholvanor

”Sundare alkoholvanor” är framtaget för att ge ett stöd för dig som vill jobba med att förändra dina alkoholvanor.

#
Sluta spela

”Game Over” är för dig som spelar för mycket. Programmet ger kunskap och redskap för att minska eller helt avstå från spelande.

#
Hantera smärta

Detta program är till för att ge dig redskap att arbeta med beteendeförändringar och sitt mående vid smärtproblem.