TERAPIPROGRAM

Vi erbjuder dig olika terapiprogram som bygger på de senaste metoderna inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Programmen är upplagda som kurser, där du successivt får arbeta med olika verktyg och metoder, som i forskning har visat sig ha en betydande effekt på vårt välmående och vår livskvalitet. Varje program består i regel av 12-15 olika verktyg.
PROGRAM VI ERBJUDER

Du kan välja om du vill genomföra ett program på egen hand efter en bedömning eller om du vill ha olika former av behandlarstöd. Vi rekommenderar behandlarstöd då detta ger ett bättre och mer hållbart resultat.

#
Oro och ångest

Arbeta utifrån KBT med din panikångest, sociala fobi eller generaliserade ångest.

#
Depression

Detta program är till  för att du på egen hand ska kunna arbeta med nedstämdhet eller depression.

#
Självkänsla

Kunskap och metoder för att ändra dina vanor och beteenden för en ökad livskvalitet och självkänsla.

#
Stresshantering

Öka ditt lugn och lär dig hantera stress med hjälp av vetenskapligt förankrade metoder för stresshantering i detta program.

#
Sömnproblem

Sömnprogrammet är ett hjälpmedel för att hantera  insomni – svårigheter att somna, tidigt uppvaknande eller många uppvaknanden.

#
Kost och motion

Kost och motion är till för dig som på egen hand vill arbeta för att känna dig starkare, gladare och mer nöjd med dig själv och livet.

#
Alkoholvanor

”Sundare alkoholvanor” är framtaget för att ge ett stöd för dig som vill jobba med att förändra dina alkoholvanor.

#
Sluta spela

”Game Over” är för dig som spelar för mycket. Programmet ger kunskap och redskap för att minska eller helt avstå från spelande.

#
Hantera smärta

Detta program är till för att ge dig redskap att arbeta med beteendeförändringar och sitt mående vid smärtproblem.