fbpx
Så kraftsamlar vi för psykisk hälsa
#

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa är idag nästan lika vanligt som för kroppsliga besvär och svenskarna beskriver även själva att de mår sämre. En av tre som idag besöker svenska vårdcentraler gör det på grund av psykisk ohälsa. Dessutom är den psykiska ohälsan högre hos unga. Men vad görs då för att minska den psykiska ohälsan? Och vilka insatser krävs för framtiden?

Den 9 september höll SKL en uppstart för initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa. Kraftsamlingen är ett utvecklingsarbete med målsättningen om att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle med bättre förutsättningar för psykisk hälsa och hållbara stöd för dem som behöver. Pratamera fanns självklart på plats under dagen. Patrik Hast, vd och Anna Kinnander, chefspsykolog på Pratamera berättar mer om vad de tycker om initiativet och vad de tror krävs för att i framtiden minska den psykiska ohälsan.

Hur ser ni på det här initiativet?

– Det är ett jättebra initiativ som uppmärksammar att psykisk ohälsa faktiskt är ett folkhälsoproblem. Det är oerhört viktigt att olika aktörer samarbetar och hittar gemensamma vägar för att minska den psykiska ohälsan. Genom samverkan har vi större möjligheter att skapa långsiktigt hållbara förändringar som hjälper människor att må bättre.

Hur kraftsamlar Pratamera för psykisk hälsa?

– Möjligheten att få hjälp över nätet är något som i sig sänker trösklarna, det gör att människor som i vanliga fall inte skulle söka hjälp faktiskt vågar ta steget eftersom det känns enklare och mer tillgängligt. För oss är det också viktigt att inte bara erbjuda behandling för stunden, utan även ge kunskap och strategier som hjälper varje individ att långsiktigt skapa de bästa förutsättningarna för sin psykiska hälsa.

– För att ytterligare bidra och vara en drivande kraft i arbetet för psykisk hälsa satsar vi på att kunna erbjuda fler hälsofrämjande tjänster via Pratamera. Några av dessa kommer vi förhoppningsvis kunna presentera redan under 2019. Vi söker även aktivt samarbeten med andra aktörer för att effektivisera arbetet mot psykisk ohälsa, exempelvis genom att stötta organisationen Suicide Zero ekonomiskt för att främja deras arbete med att minska självmorden.

Om vi blickar framåt, vad tror ni krävs för att den psykiska ohälsan ska minska?

– Det är en fråga som inte är helt enkel att svara på, men initiativ som detta är ett steg i rätt riktning. Förebyggande insatser är definitivt något som behöver arbetas mer med, där vi belyser hur såväl strukturer, kulturella inslag liksom personliga faktorer påverkar den psykiska hälsan. Vi behöver agera brett på alla nivåer med exempelvis uppsökande verksamhet i skola och på arbetsplatser. För den som hamnar i psykisk ohälsa behöver dessutom kompetensen och hjälpen vara lättillgänglig.

(Källa: SKL)

Här kan du läsa mer om initiativet: Kraftsamling för psykisk hälsa

Leave a comment

fjorton − ett =