fbpx
Så håller du ditt nyårslöfte
#

Traditionen med nyårslöften sägs härstamma från USA. Enligt vissa källor ska det vara vetenskapsmannen Benjamin Franlin som introducerade fenomenet genom att formulera goda föresatser föresatser inför det nya året. I Sverige dök termen bragelöfte upp i Svenska akademins ordbok redan 1903. Detta var inte förknippat till just nyår utan till högtider i allmänhet. Den äldsta angivna noteringen av ordet ”nyhetslöfte” finns i Aftonbladet från 1944.

En beteendeförändring, som nyårslöftet är, behöver naturligtvis inte börja just då ett nytt år stundar. Det viktiga är att genomföra förändringen när förutsättningarna är som bäst, men kan det tänkas att vi blir mer motiverade att förändra och att genomföra dessa förändringar i praktiken när vi avslutar ett år och påbörjar ett nytt. Hur gör du då för att öka chanserna för att lyckas med förändringen? Det finns några punkter som är viktiga att tänka på:

Förbered din förändring

Att bestämma sig fem minuter innan tolvslaget att du vill genomföra en förändring är ingen bra idé. Istället bör du förbereda sig i god tid genom att fundera ut vad du vill åstadkomma under det kommande året och vad du kan göra för att maximera chanserna att lyckas. Vad är det som motiverar dig till denna förändring jämfört med att bibehålla de gamla vanorna? Vilka blir dina kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenser? Du kan också se till att införskaffa det som behövs för din förändring, som exempelvis joggingskor eller gymkort, så att du är redo att komma igång direkt när det nya året börjar.

Sätt upp konkreta mål

När du bestämt dig för att genomföra en förändring så är viktigt att du sätter upp ett specifikt och mätbart mål. Det förbättrar förutsättningarna att du når ditt resultat genom att använda rätt strategier, öka din motivation och du kan tydligare se när du nått ditt mål.

Undvik luddiga mål som ”bättre kondition”, ”må bättre” eller ”använda mobilen mindre” och fråga dig: När vet jag att jag har en bättre kondition eller mår bättre? Exempelvis när du kan springa 5 km på 35 minuter eller har gått ned fem kilo. Var realistisk och sätt hellre ett enklare mål än ett för svårt. Bestämt också när målet ska vara uppfyllt och tänk på att kunna ändra ditt mål om du t.ex. blir sjuk eller dyker upp andra tillfälliga hinder.

Se också till att använda dig av delmål. Om du vill få till en förändring med motion och huvudmålet är att springa en sträcka på en viss tid kan det innebära att delmålet första månaden är att promenera 30 minuter tre gånger i veckan.

Förbättra dina chanser

Det är viktigt att du använder dig av knep som underlättar att förändringen blir genomförd. Detta skulle exempelvis vara att du gör förändringen tillsammans med en vän, avsätter speciella tider eller bestämmer dig för att inte åka och handla hungrig. Ett annat knep kan vara att berätta för omgivningen att du ska genomföra förändringen, kanske kan det hjälpa dig att låta människor följa dig och din förändring via blogg eller facebook? Vissa kan tycka att det är svårt att hålla strukturen på egen hand och då kan ett specifikt program och ibland professionellt stöd vara till hjälp. Det viktiga är att du använder av dig som ökar dina chanser att genomföra löftet.

Mät din utveckling

Ett effektivt verktyg för att öka dina chanser att lyckas med förändringen är att du registrerar och mäta dina utvecklingssteg. På så sätt kan du se när du lyckas med dina förändringar och följa din utveckling, exempelvis antalet gånger du promenerat per vecka, antal cigaretter du minskat eller hur din vikt förändrats. Genom att mäta din utveckling kan du också se att du inte är tillbaka på ruta ett vid bakslag. Du kan göra detta på ett papper men det finns också många bra appar  som du kan använda dig av.

Tillåt dig att misslyckas

Vid all form av beteendeförändring är det vanligt med bakslag. Problemet som kan uppstå om du inte tar med detta i dina beräkningar är att bakslagen blir ett misslyckande vilket gör att din motivation dalar och att du väljer att sluta med din förändring. Det du kan göra är att förbereda dig på dessa motgångar och misslyckanden och se det som en naturlig del i förändringsprocessen. Om du kan göra det och försöka lära dig något av dem istället så ökar snarare din chanser att lyckas.

Belöna dig själv

Ett sätt att förstärka, och öka chanserna för att du håller kvar, dina nya beteenden kan vara att belöna dig själv när du når dina del- och slutmål. Exakt vad du använder för att belöna dig är upp till dig själv men det ska naturligtvis vara något som är motiverande att få för dig. Det kan vara allt från att unna sig en god middag ute med familjen, till en resa eller en speciell pryl när slutmålet är nått. Även vardagliga belöningar i form av att säga förstärkande saker till sig själv eller att visualisera de positiva effekterna förändringen får för ditt liv kan vara till hjälp.

 

Lycka till med ditt nyårslöfte!

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Related Posts

Leave a comment

två × fem =