Positiv förväntan spelar stor roll för effekten av antidepressiv medicin
#

Antidepressiv medicin, sk. SSRI-preparat, förskrivs vanligen vid olika typer av psykiska besvär som exempelvis depression eller olika ångestproblem. Man har hittills trott att det är medicinen som står för den främsta effekten men nu visar en ny studie att en persons förväntning på behandlingen spelar en viktigare roll för utfallet.

Thomas Furmark, professor i psykologi och en av forskarna bakom studien, har tillsammans med sina kollegor undersökt huruvida ett SSRI-preparat (escitalopram) kan ge olika effekt beroende på vilken information man får inför sin behandling. Genom studien har de låtit personer med social ångest (tidigare kallat social fobi) fått antingen korrekt eller felaktig information inför sin behandling, och resultatet visar på en tydlig skillnad med bättre effekt för dem med korrekt information.

”Det var stora skillnader”
Personerna med social ångest delades upp i två olika grupper. Den grupp som fick felaktig information trodde att de skulle få placebo (dvs. ett piller som inte ger någon effekt men med liknande biverkningar), men istället fick exakt samma medicin som den andra gruppen. Vilket är ett sätt att testa hur förväntanseffekten påverkar resultatet av läkemedelsbehandlingen.

– Vi tittade på hur många det var som svarat bra på behandlingen. Och det var stora och signifikanta skillnader. Det var 50 procent i gruppen som fått korrekt information och bara 14 procent i den andra gruppen, säger Thomas Furmark enligt Sveriges Radio.

Enligt Thomas Furmark spelar alltså inte bara medicinens effekt roll utan även förväntan på läkemedlet.

– Ja vi kommer fram till att det finns en stor effekt av förväntningar, när det gäller hur bra man svara på SSRI-läkemedel. Men att det också verkar finnas en viss effekt av själva läkemedlet.

Antidepressiv medicin omdiskuterat senaste tiden
Antidepressiv medicin har diskuterats flitigt senaste tiden då man har ifrågasatt att hur verksamt själva medicinen egentligen är. Flera olika förespråkare och studier har talat både för och emot dess effekt. Professor Furmarks fynd visar dock att medicinen har en mindre betydelse än vad man tidigare trott och de psykologiska förväntningarna en större betydelse – i alla fall vad gäller dem som behandlas för social ångest.

(Källa: Uppsala Universitet och Sverige Radio)

Videoterapi passar om du vill ha direktkontakt med en behandlare men om du inte vill eller kan mötas på plats. Det kan röra sig om att du bor avsides eller inte har tid att träffas under dagtid. Ett bra alternativ till traditionell terapi. Ges även som parterapi.

Läs mer

Forskningsbaserat självhjälpsprogram med KBT (Kognitiv beteendeterapi) via Internet. Går att kombinera med bedömning och behandlarstöd för ett bättre resultat. Billigaste alternativet för terapi.

Läs mer

Ett bra sätt att arbeta med dina besvär i lugn och ro när det passar dig. Du behöver inte träffa någon och kanske tycke du att det är lättare att uttrycka dig i skrift än i tal. Passar främst vid lättare besvär eller då du önskar personlig utveckling.

Läs mer

Här får du hjälp att bedöma din psykiska hälsa. Detta kan göras som en del i en terapi eller fristående. Vanligtvis genomförs en bedömning av psykiska besvär på ett till tre samtal.

Läs mer

Mental träning erbjuds främst till dig som är idrottsutövare, men kan även ges till andra i form av ett coachande psykologiskt samtal. Du kan här få idrottspsykologisk rådgivning och träning för att förbättra dina resultat.

Läs mer

Rådgivning är till för dig som inte önskar gå i terapi men ändå vill kunna rådgöra med en professionell eller få vägledning. Det kan handla om funderingar och frågor, eller om du bara vill ha feedback på om du är på rätt väg med din självhjälp. Vi erbjuder också sexologisk rådgivning.

Läs mer

Related Posts

Leave a comment

5 + 2 =