fbpx
Välkommen Kristina Nygaard!
#

Välkommen till Pratamera, Kristina Nygaard

Pratamera fortsätter att växa och vi blir fler som kan hjälpa. Vi hälsar Kristina Nygaard varmt välkommen till oss. Kristina är legitimerad psykoterapeut och socionom samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med mångårig erfarenhet av bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Hon har tidigare arbetat med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer inom socialtjänsten samt hjälpt barn, ungdomar och familjer inom BUP. Hon har även erfarenhet från övergreppsspecifik behandling individuellt (ÖSB(i)) och i grupp utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT). Hon har arbetat med ungdomar på behandlingshem med sexuell beteendeproblematik, familjeterapi med föräldrar, familjer och nätverk till placerade ungdomar, traumafokuserad KBT, Prolonged exposure (PE) enskilt med ungdomar samt riskbedömningsutredningar utifrån ERASOR (risk för återfall i sexuell övergreppsproblematik) med ungdomar.

Välkommen att boka in din tid här.

Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige. Fr.o.m. 1:a juli 2021 medför vårdkontakter med psykolog och läkare en patientavgift på 100kr. Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. För barn och ungdomar (fram till 1:a januari det år man fyller 20) och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.  

Related Posts

Leave a comment