Välkommen Barbara Ilyés !
#

Välkommen till Pratamera, Barbara Ilyés

Vi blir fler som kan hjälpa och vi hälsar Barbara Ilyés varmt välkommen till Pratamera. Barbara är legitimerad psykolog med erfarenhet av att bedöma och behandla merparten av tillstånd inom psykisk ohälsa. Hon har arbetat med ångestrelaterade tillstånd inom primärvården samt arbetat med beteendemedicinska insatser med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MBSR (Mindfulness-Baserad Stress Reduktion) och TA (Transaktionsanalys) för kronisk smärta, depression, ångest, stress, perfektionism och självkänsla inom specialistvården. Hon har även erfarenhet med KBT och ERP (exponering och responsprevention) för tvångssyndrom och hälsoångest både individuellt och på gruppnivå från vuxenpsykiatrin.

Barbara tar emot samtal på svenska, engelska och ungerska.

Välkommen att boka in din tid här.

Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige. Vårdkontakter med psykolog och läkare medför en patientavgift på 100kr. Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. För barn och ungdomar (fram till 1:a januari det år man fyller 20) och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.  

Related Posts

Leave a comment