Välkommen Anna Trulsson!
#

Välkommen till Pratamera, Anna Trulsson

Vi blir fler som kan hjälpa och vi hälsar Anna Trulsson varmt välkommen till Pratamera. Anna är legitimerad psykolog med erfarenhet från primärvården där hon behandlat olika typer av psykisk ohälsa såsom OCD, paniksyndrom, social ångest, paniksyndrom, fobier, depression, stress, oro, ätstörningar, sömnsvårigheter och självkänsla. Anna utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt mindfulness och har erfarenhet av att möta både vuxna och barn i äldre tonåren.

Anna tar emot samtal på svenska och engelska.

Välkommen att boka in din tid här.

Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige. Vårdkontakter med psykolog och läkare medför en patientavgift på 100kr. Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. För barn och ungdomar (fram till 1:a januari det år man fyller 20) och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.  

Related Posts

Leave a comment