Välkommen Anna Stångberg!
#

Välkommen till Pratamera, Anna Stångberg

Vi blir fler som kan hjälpa och vi hälsar Anna Stångberg varmt välkommen till Pratamera. Anna är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla merparten av tillstånd inom psykisk ohälsa. Hon har tidigare arbetat inom mödra-barnhälsovården med bedömning, behandling och föräldrastöd samt inom rättspsykiatrin med bedömning, behandling och brottsbearbetning. Anna arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och har jobbat inom både primärvård och psykiatri.

Välkommen att boka in din tid här.

Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige. Vårdkontakter med psykolog och läkare medför en patientavgift på 100kr. Vårdkontakter med psykoterapeut, kurator och annan behandlingspersonal är kostnadsfria. Frikort gäller. För barn och ungdomar (fram till 1:a januari det år man fyller 20) och för äldre över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria.  

Related Posts

Leave a comment