När allt känns katastrof
#

När allt känns katastrof

För dig mellan 18-25 år

Känns det som att alla andra runt omkring verkar ha koll på läget, är glada, på väg någonstans och ja, helt enkelt lever livet, medan du känner det som att en våt filt ligger över hela dig och hindrar dig från att göra det som du vill göra? Har du en känsla av att det är något som skaver, men du vet inte riktigt vad och klumpen i magen vill aldrig släppa?

Ibland mår vi dåligt utan att riktigt veta varför. På utsidan är allting bra men man kan fortfarande ha en känsla av att inte duga, en ständig stress, oro eller att man känner sig ledsen även fast man “borde” vara glad. Och ibland är det så att man vet precis vad det är som gör att man mår dåligt, men man vet inte hur man ska ta sig ur det.

När allt känns katastrof riktar sig till dig som är 18-25 år och behöver hjälp att hantera din psykiska hälsa. Vi träffas fyra gånger online, en gång i veckan samma dag och tid varje vecka. Vi pratar om depression, ångest och stress, självmedkänsla vs självkänsla, hur tankar och känslor påverkar varandra, våld i nära relationer, HBTQ och heder. Du kommer  att få kunskap och verktyg för att få en förståelse vad du kan göra och öva på för att förbättra ditt mående.

Läs mer om upplägget under Fördjupad information.

Så här går programmet till

När allt känns katastrof är en fyra veckors korttidsbehandling för dig som har mildare psykiska besvär.

  • Programmet är kostnadsfritt och sker online via videosamtal.
  • Detta program riktar sig till dig som är 18-25 år.
  • Veckodag och tid: Onsdagar kl. 18.00-19.00
  • Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna.
  • Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle.
  • Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.
  • Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera program, du kan endast delta i ett. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i programmet

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför uppstarten ska kunna bedöma vilken grad av besvär deltagaren har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista tillfället. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

För att skydda din rätt till god och kvalitativ vård, så journalförs din medverkan. Därför behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID när du anmält dig. Pratamera.nu är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och hos oss får du psykoterapi på samma nivå som du skulle få på din vårdcentral, d.v.s. på primärvårdsnivå. 

Medverkande

Sara Hickey

Sara Hickey, kurator

Träffarna leds av Sara Hickey, kurator på Pratamera. Med på träffarna är någon av våra leg. psykoterapeuter eller leg. psykologer som finns på plats i chatten för att svara på frågor och lyfta upp ämnen till Sara Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Våra behandlare.

Välkommen med din anmälan!

Under första tillfället pratar vi om vad psykisk ohälsa är och symptom på depression, ångest och stress.
Vi pratar om konsekvenser av obehandlad psykisk ohälsa och hur KBT fungerar samt provar en andningsövning.

Andra tillfället tittar vi på hur våra rutiner som mat, sömn, skärmtid, sociala medier påverkar vårt psykiska välmående.
Vi kommer även att prata om känslor, vad har vi dem till, våra fem grundkänslor, känsloreglering och hur tankar och känslor påverkar varandra.

Under det tredje tillfället pratar vi om självmedkänsla och vad som skiljer det mot självkänsla.
Vi kommer även att prata om våld i nära relationer bland unga vuxna/ vänskapsrelationer. Vad är egentligen våld i en nära relation och vad gör man om man är utsatt.

Fjärde och sista tillfället fokuserar vi på HBTQ. Att komma ut är väl inget problem längre. Eller? Och vad betyder egentligen CIS, queer eller trans?
Vi kommer även att prata om heder. Vad är egentligen heder? Påverkas jag av heder? Hur kan jag stötta andra?

 

Inför träffarna:
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär deltagarna upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta i detta program. 

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående träffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under programmens gång känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället. 

Startdatum:
Onsdag den 26/10, kl. 18.00-19.00

De följande träffarna:
2/11, 9/11, 16/11

Plats:
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Se i efterhand:
Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Nästa planerade uppstart av ”När allt känns katastrof” är onsdag 30/11.
Anmälan öppnar 27/10 på www.pratamera.nu/program .

DELTA I ETT AV VÅRA PROGRAM ONLINE

Hos oss har du möjlighet att vara med i någon av våra program där du får kunskap och praktiska strategier för att förebygga och hantera nedstämdhet, depression, oro, ångest, svåra känslor, grubbel, ältande och andra former av psykisk ohälsa som hindrar dig i din vardag.

Related Posts