Minska dina tvångstankar & tvångsbeteenden
#

Begränsar dina tvångstankar och tvångsbeteenden dig i din vardag? Kanske brukar du fastna i ett tvångsmässigt kontrollerande, räknande eller tvättande? Kanske undviker du vissa miljöer eller situationer för att minska risken att något hemskt ska hända eller att du gör något du inte vill?

Den här gruppen är till för dig som känner igen dig i den här typen av tvångstankar och tvångshandlingar, även lindriga, och vill få kunskap och konkreta verktyg för att minska din tvångsproblematik och hantera din ångest på ett bättre sätt.

Att delta i den här gruppen är kostnadsfritt och träffarna sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den behandlare som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen. 

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarna. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under första träffen tittar vi närmare på vad kognitiv beteendeterapi är, vad ångest är och har en kort introduktion kring tvångssyndrom

Under andra träffen fokuserar vi på OCD (Obsessive Compulsive Disorder, d.v.s. tvångssyndrom). Vi jobbar med OCD-cirkeln och ser hur man kan förstå sina tvångstankar och tvångshandlingar.

Tredje träffen har fokus på olika strategier för att minska tvången, speciellt exponering med responsprevention men även andra strategier som kan var hjälpsamma.

Den fjärde och sista träffen går vi närmare in på tankens makt och olika strategier för att hantera påträngande tankar. Vi tittar även på anhörigas roll och hur man kan jobba vidare på egen hand.

Under gruppträffarna kommer vi inte ta upp besvär relaterat till NP-diagnoser, depression eller ätstörningar utan fokusera fullt ut på just tvångssyndrom.

 

Inför träffarna:
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. 

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Onsdag den 23/3. De andra gruppträffarna är den 30/3, 6/4 och 13/4.

Onsdagar kl. 18.00-19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator..

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av EvaLottie Larsson, legitimerad psykoterapeut.

Med på träffarna är även några av våra psykologer/psykoterapeuter och/eller andra behandlare. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Related Posts